Lintje voor Martien van Gaans: al 50 jaar maatschappelijk actief

Martien van Gaans (62), [Nieuw-Vossemeer – Schoolstraat 37]

Martien van Gaans is al meer dan 50 jaar maatschappelijk actief, in bijzonder in het kerkelijk leven in de Sint Anna Parochie en in de muziek.  Hij is sinds januari 2011  bestuurslid van de parochiekerncommissie H. Joannes de Doper, speciaal voor geloofszaken en maakt vanaf 1999 deel uit van het bestuur van wat nu is de Sint Annaparochie, waarbinnen hij zich in bijzonder richt op de voorbereidingen voor de Eerste H. Communie. Martien van Gaans maakt sinds 2011 als dirigent deel uit van de werkgroep ‘organisatie adventsconcert.

Er is grote waardering voor zijn functioneren als dirigent voor maar liefst zeven koren.  Dit zijn het koor ‘En Toch’ van Welberg (sedert 1987) en het dames- en herenkoor van de Joannes de Doperkerk in Nieuw-Vossemeer (sinds 1998), het Herenkoor Welberg (sinds 1990), het Dinteloordse Ouderenkoor ‘Gezelligheid is ons streven’ (vanaf 2008) en sinds 2013 het kerkkoor van de Pius-X in Tholen. In 2014 richtte Martien van Gaans een projectkoor op voor de kerkelijke vieringen in de gehele Sint Annaparochie. Daarnaast is er waardering voor zijn grote inzet sedert 1990 als vrijwillig leraar op basisscholen waar hij de jongste kinderen de eerste kennismaking met muziek geeft en in groep 4 blokfluitlessen verzorgt.