Lian Korst: zorgen dat we het hoofd boven water houden

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta zorgt dat de dijken veilig zijn, dat we droge voeten houden, én het zorgt voor schoon en voldoende water. Mede dankzij het waterschap kunt u veilig wonen werken en genieten van het water. Voor ons allemaal van belang. Dat zegt Lian Korst-Dingemans, voorzitter van de CDA-fractie in het waterschapsbestuur en voorheen ruim twaalf jaar actief namens deze partij als raadslid van de gemeente Steenbergen.

,,Wat te doen bij ‘extreem te veel of te weinig water’ is één van de speerpunten van het CDA. Het waterschap trekt de kar met betrekking tot de gevolgen van de klimaatsverandering, ook wel klimaatadaptatie genoemd. De beschikbaarheid van zoetwater heeft topprioriteit: aanvoer, opslag en vasthouden in de grond. De warme droge zomer van 2018 heeft aangetoond dat we afhankelijk worden van aanvoer van zoetwater. Via de Roode Vaart in Zevenbergen kan een extra aanvoerroute gemaakt worden van zoet water in West-Brabant,’’ zo licht Lian toe.

Overstroom ik?

,,Nog vaker zullen we te maken krijgen met hoosbuien en wateroverlast. Kijk voor meer informatie maar eens op www.overstroomik.nl. Hoewel bebouwd gebied – steden en dorpen – maar beperkt overtollig water kunnen opvangen, hebben ze hierin wel een taak. Het buitengebied heeft meer ruimte om water op te vangen, maar kan dit niet oplossen. Er is een intensieve samenwerking tussen steden, dorpen en platteland nodig om de gevolgen van de klimaatsverandering op te vangen.’’

Actie Steenbreek

Wat het CDA betreft moeten gemeenten actief een stresstest uitvoeren, om te meten waar de risico’s bij extreem ‘te veel of te weinig water’ liggen. Steenbergen is hier druk mee bezig. Actie Steenbreek is inmiddels bekend: stenen vervangen door groen, zodat regenwater niet in het riool maar door de bodem opgenomen wordt. Meer groen in de wijken draagt bij aan biodiversiteit.  ,,Zo kunnen we met zijn allen het hoofd boven water houden.’’

Afvalwater 100% benutten

Het CDA is voorstander van meer mogelijkheden tot grondstoffenontwikkeling uit het rioolwater, zoals fosfaat en cellulose, waar we 100 % afbreekbare bioplastics van kunnen maken. Wanneer we de medicijnresten die in het rioolwater terecht komen eruit kunnen,  kan het gezuiverde water als zoetwater ingezet kan worden voor irrigatie in de landbouw. Dit zijn win win-situaties.  We moeten het afvalwater 100% gaan benutten. 

Kortom: het CDA wil graag de voortrekkersrol blijven spelen als het gaat om het behalen van de klimaatdoelstellingen. En, tot slot, voor de veiligheid van onze dijken blijft de bestrijding van muskusratten noodzakelijk!