Levensbos ‘De Jaarring’ naast Peetersbos aan de Krommeweg

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad een voorstel om een zogenaamd levensbos te realiseren aan de Krommeweg in Steenbergen. De locatie die hiervoor bedacht is, is de grond (gemeentelijk eigendom) tussen het doodlopende stukje Krommeweg en de Rondweg Oost. De huishoudens rond het agrarische blok zijn inmiddels geïnformeerd en reageren van gematigd positief tot sceptisch. Op 10 maart is het voorstel onderwerp van gesprek in de oordeelvormende vergadering.

In de Tussenrapportage van vorig jaar nam het college al een budget van 140.000 op voor de realisatie van het levensbos. Dat vond een meerderheid van de raad veel geld voor te weinig informatie. Buiten de VVD stemden alle fracties in met een amendement van de PvdA en de Volkspartij dat het college opdroeg om met meer informatie en een betere onderbouwing te komen. Dat heeft het college inmiddels voor elkaar en zodoende ligt er voor de aankomende vergaderronde een voorstel getiteld ‘Project Levensbos ‘De Jaarring’’ inclusief meerjarenbegroting

Mensenleven

Het levensbos sluit aan op het trimbosje dat in de volksmond al van oudsher Peetersbosje (en historisch accuraat: het Galgenblok) wordt genoemd. De naam ‘De Jaarring’ is een verwijzing naar de ringen waaraan je de leeftijd van een boom af kunt lezen, maar ook naar de jaren waarin de hoogte- en dieptepunten in een mensenleven plaatsvinden. Geboorte, huwelijk, jubileum en overlijden, kunnen allemaal redenen zijn om in de toekomst een boom te planten in het levensbos. Dat geldt overigens niet alleen voor personen, maar ook voor bedrijven en organisaties.

Herdenken, vieren en bezinnen

Buiten de symbolische waarde van een levensbos levert het volgens het college ook een waardevolle toevoeging aan het landelijk en stedelijk gebied. Naast de voor de hand liggen zaken als ‘ecologische waarde’ en ‘goed voor het milieu’ kan het bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. ”Het is een plaats waar herdenken, vieren en bezinnen samenkomen en waar ruimte is voor natuur en recreatie zoals wandelen,” aldus het voorstel.

Kosten

De kosten voor aanleg, € 140.000,-, worden betaald uit bestaande budgetten en eventuele subsidies. Wanneer dit niet mogelijk of toereikend blijkt, kan er aanspraak worden gedaan op compensatiemiddelen vanuit het compensatiefonds Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland.
Een deel van de jaarlijkse kosten wordt gedekt uit de aanschaf van de levensbomen (€ 350,- per stuk). Daarmee gaat het bos jaarlijks aan onderhoud tussen de € 8.500 en € 10.000 kosten, afhankelijk van het aantal bomen dat verkocht wordt.

Weidse uitzicht

De negen huishoudens rond het betreffende stuk Krommeweg zijn inmiddels op de hoogte gebracht van de plannen. Een aantal van hen reageert positief of stelt een aanpassing voor. Een viertal heeft op dit moment zwaarder wegende bedenkingen bij het plan. Zij vrezen dat hun weidse uitzicht richting het Peetersbosje en de Rondweg Oost straks belemmerd wordt. Onder hen zijn ook bewoners die “niet dagelijks herinnerd of betrokken willen worden bij emotionele gebeurtenissen” die ten grondslag liggen aan de aanplant. Ook bestaat er de vrees dat de parkeerplaats bij de nieuwe voorziening voor overlast en vandalisme zorgt.

Foto: Het college stelt voor om op de grond tussen de Krommeweg en de Rondweg Oost levensbos ‘De Jaarring’ te realiseren. Het Peetersbos kan dan als verlenging van ‘De Jaarring’ dienen. Binnenkort wordt begonnen om het achterstallig onderhoud in dit stukje recreatieve natuur aan te pakken.

[ door Dasja Abresch ]

Beelden bij dit artikel