Leune presenteerde boek over geschiedenis Steenbergs onderwijs

STEENBERGEN – Tot een week geleden was er nagenoeg niets bekend over het onderwijs in Steenbergen in de 17de en 18de eeuw. Afgelopen donderdag presenteerde professor Han Leune echter zijn meest recente pennenvrucht en sindsdien is er weinig dat niet bekend is over deze periode. In het gemeentehuis van Steenbergen overhandigde hij het eerste exemplaar aan wethouder Cor Van Geel. 
Het gat aan kennis over het Steenbergs onderwijs in deze periode was de voornaamste reden van Leune om aan een diepgravend onderzoek te beginnen. Met als uitgangspunt het schrijven van een relatief korte publicatie, maar naarmate hij gaandeweg meer informatie verzamelde, besloot Leune dat een echt boek meer passend was. Het is dan ook een interessante weergave van historische feiten uit een periode dat Steenbergen onder gereformeerd bewind was. 

Affaires

In het boek worden onder meer de locaties van de stadsschool door de eeuwen heen beschreven, de reglementen, het lesprogramma en de deelname aan het onderwijs. Om het een beetje smeuïg te maken, gaat Leune ook in op een aantal opmerkelijk affaires rond ontslagen van schoolmeesters van de stadsschool. De auteur beperkt zich overigens niet alleen tot Steenbergen maar betrekt ook de scholen van Kruisland, De Heen en het buurtschap De Kladde bij zijn studie vanwege het feit dat deze kernen in de 17de en 18de eeuw al deel uitmaakten van de gemeente Steenbergen. 
Het boek telt 124 bladzijden en is voor 19,95 euro te koop bij Boekhandel Vermeulen aan de Kaaistraat in Steenbergen. Voor meer informatie over de schrijver en zijn veelomvattende werk: www.hanleune.nl

Lees meer over het nieuwste boek van professor Leune in de Steenbergse Courant van vrijdag 4 mei.