Ledenvergadering VV Steenbergen emotioneel en hartstochtelijk

STEENBERGEN – “Emotioneel” en “hartstochtelijk”. Twee woorden waarmee Wim Roovers, voorzitter van VV Steenbergen het verloop van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van gisteravond beschrijft. “Hoe heeft het zover kunnen komen?”, was een vraag die leefde onder de leden, maar ook: “Hoe laten we het blauwwitte hart weer kloppen?” Bij café-zaal ‘De Joosse’ kregen de leden gisteravond de gelegenheid om elke vraag te stellen en iedere opmerking te maken. Een gelegenheid die te baat werd genomen.

Zo’n 70 blauwwitten maakten van de uitnodiging gebruik om het hele relaas uit de mond van het bestuur te horen. Een moment waar Roovers naar uitkeek. “Het was noodzakelijk om onze mensen recht in de ogen te kijken. ”In de afgelopen weken hield het bestuur hen zoveel mogelijk op de hoogte via de site van de club. “Toch hebben we gemerkt dat dat niet voldoende was. Dat sommigen het als erg vervelend hadden ervaren dat ze via de krant meer vernamen dan van het bestuur. Daar hebben we van geleerd.”

Blanco strafblad

Na chronologisch uit de doeken te hebben gedaan hoe het verhaal zich ontsponnen heeft sinds de vondst van de tassen, werd ook de aanstelling van de verdachte kantinebeheerder C.J. doorgenomen. “We hebben die beslissing heel rationeel genomen. Op basis van feiten en de vraag wat het beste voor de club is. We waren ons ervan bewust dat de man in kwestie niet van onbesproken blazoen was, maar anderzijds hij had een blanco strafblad, neemt deel aan het driehoeksoverleg met gemeente en politie en heeft een verklaring van goed gedrag. Hij was zelf ook eerlijk over de wijze waarop er over hem gesproken werd. Maar hij wilde er echt alles aan doen om er wat van te maken in de kantine.”

Vrijwilligers

Mooie praatjes, maar meer ook niet zo bleek toen amper twee weken na zijn aanstelling honderd kilo grondstoffen voor harddrugs werd aangetroffen in de kantine. “Een wijze les voor de volgende keer”, aldus de voorzitter. “” Dan laten we niet meer alleen de feiten meespelen, maar ook ons gevoel en de beleving bij de leden.” De kantinecommissie is inmiddels druk bezig met die volgende exploitant of vorm van exploitatie. “Er waren gisteravond mensen die zich afvroegen waarom we niet teruggaan naar de oude vorm met vrijwilligers. We houden alle opties open.”

Zo snel mogelijk vergeten

Ook voor de toekomst leefden er de nodige vragen bij de leden. “De term ‘ons blauwwitte hart’ is regelmatig voorbij gekomen”, vertelt de voorzitter. “Als bestuur hebben we daarop geantwoord dat we de schouders eronder zetten en dat we, zodra alles afgerond is, het zo snel mogelijk willen vergeten. We willen vooral het positivisme in de groep houden; dat er ook positieve geluiden vanuit de club komen. Daar hebben we onze leden voor nodig.”

Bal bij de burgemeester

Vooralsnog is het nog de vraag of VV Steenbergen over een paar weken wel aan een nieuw seizoen kan beginnen. Bij de burgemeester ligt momenteel de bal of hij de kantine voor kortere of langere tijd gaat sluiten als ‘straf’ voor de vondst van de drugs. Een beleidslijn die hij formeel moet volgen. De club heeft de mogelijkheid gekregen om onder voorwaarden voor verkorting van die maximale periode van een jaar in aanmerking te komen. Zij heeft daar inmiddels deels aan voldaan door de overeenkomst met C.J. formeel te beëindigen. Aan de tweede eis, een nieuwe exploitatieovereenkomst, zal zo snel mogelijk voldaan worden. “We moeten nu afwachten wat de burgemeester doet. Het seizoen komt er al snel aan. We willen vooral graag weten of we de kleedkamers mogen gebruiken en het lokaal voor het wedstrijdsecretariaat. Maar dat moeten we afwachten.”

Voor nu kijkt Roovers met goed gevoel terug op de vergadering. “De mensen hebben de mogelijkheid gehad om al hun vragen te stellen en na afloop hebben we nog een biertje aan de toog gedronken. Als bestuur zijn we naar huis gegaan met een aantal punten waar we nog van kunnen leren.”