Ledenvergadering Oranjevereniging

DINTELOORD – Dinsdag 21 februari houdt Oranje Vereniging Dinteloord haar ledenvergadering. Die start om 20.00 uur in Sportcafé De Buitelstee. Op de agenda staan naast de reguliere punten het programma voor Koningsnacht op woensdag 26 april en dat van de erop volgende Koningsdag. Verder ook het programma voor de Nationale Herdenking op donderdagavond 4 mei. Daarnaast is er een bestuursverkiezing. Aftredend zijn Peter de Gast en Thomas Littooij. Laatstgenoemde is niet herkiesbaar.