Langer parkeren in blauwe zone winkelhart

STEENBEERGEN – Op verzoek van het Retail Platform Steenbergen (RPS) hebben B en W besloten de maximale parkeerduur in de blauwe zone van het Steenbergse koopcentrum te verruimen van 1 naar 2 uur. De tijd voor laden en lossen wordt daarentegen teruggebracht van 13.00 tot 10.30 uur.

Bij de herinrichting van het stadshart werd eerder gekozen voor het verlagen van de maximale parkeerduur van 1,5 naar 1 uur, met als achterliggende gedachte het parkeren buiten de winkelstraten te stimuleren en te zorgen voor meer doorstroming van het parkeren in de binnenstad.

In de praktijk bleek echter al gauw dat het winkelend publiek een uur nogal aan de krappe kant vond. Reden voor RPS om de situatie opnieuw onder de loep te nemen en aan te kaarten bij de gemeente.

Daarbij werd ook aangegeven dat de speciale parkeervakken voor laden en lossen niet van 6.00 tot 13.00 uur vrij hoeven te blijven om de winkels te bevoorraden. Van 6.00 tot 10.30 uur is lang genoeg. Na half elf zijn deze parkeerplaatsen voortaan dus voor iedereen beschikbaar om te parkeren.

De gewijzigde tijden gaan in op het moment dat de nieuwe verkeersborden zijn geplaatst en dat zal maandag 4 juli in de loop van de dag het geval zijn.