Kwart van ‘coronapotje’ is uitgegeven

STEENBERGEN – Aan het begin van de coronacrisis is er vanuit de gemeente een miljoen euro vrijgemaakt om in een speciaal steunfonds te stoppen. Doel van dit fonds is om inwoners en zelfstandig ondernemers die in de knel dreigen te komen door corona een vangnet te bieden. Met de gemeenteraad is afgesproken om van elke 250.000 euro die is uitgegeven, melding te maken. Dat is nu voor de eerste keer, want het saldo van het Noodfonds is 743.428 euro.

Er is het een en ander bijgesteld sinds afgelopen september, toen een eerste tussenstand werd gegeven door wethouder Koos Krook van financiën. In het kostenplaatje dat de gemeente openbaar heeft gemaakt zijn verschillende posten te vinden zoals overbruggingsregelingen en ondersteuning van instellingen zoals de Voedselbank. Maar ook de gemeente zelf maakt meer kosten binnen de organisatie. Er zijn extra werkzaamheden op het gebied van administratie, handhaving en communicatie, wat tot een kostenplaatje van ruim 85.000 euro leidt. Ook het kwijtschelden van huur van cultuur- en sportaccommodaties gaat uit het potje betaald worden.

De compensatie van het Rijk komt voor 2020 op ruim vier ton en die is verrekend in het saldo. Het college verwacht in januari 2021 een nieuwe stand te rapporteren.

( door Nicole van de Donk )