‘Kwaliteits- én efficiencyslag voor openbaar groen’

STEENBERGEN – Het openbaar groen in de gemeente Steenbergen is matig van kwaliteit en ook het onderhoud wordt, door de inwoners, als matig tot zelfs slecht ervaren. Reden voor het college om een nieuw Groenbeheerplan aan de raad voor te leggen, met daarbij het voorstel om voortaan elk jaar een vervangingsbudget van 175.000 euro op te nemen in de begroting.

Voor onderhoud aan het openbaar groen is jaarlijks zo’n 165.000 euro beschikbaar. Daaraan wordt nog een structureel bedrag van 50.000 euro toegevoegd, maar dan nog komt de gemeente op jaarbasis eigenlijk 80.000 euro tekort voor het onderhavige doel.

Florissanter

Als de raad akkoord gaat komt er enerzijds dus meer geld beschikbaar, maar zal er anderzijds bezuinigd moeten worden, realiseert wethouder Cors Zijlmans zich. Hij verwacht de benodigde efficiencyslag te kunnen maken én de kwaliteit van het openbaar groen te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door onderhoudsarm(er) beplanting toe te passen. ,,We willen de komende jaren heel veel gaan doen, zodat het openbaar groen in heel de gemeente er straks een stuk florissanter bij staat. Dat is zeker op sommige plekken geen overbodige luxe.’’

12.500 bomen

De gemeente beheert maar liefst 285 hectare openbaar groen, dat zich grotendeels in het buitengebied bevindt. Binnen de kernen gaan het om 66 hectare. Het aantal bomen in de gemeente bedraagt 12.500. Sportaccommodaties en begraafplaatsen zijn in dit areaal niet meegerekend. Hoewel de kwaliteit van de meeste bomen wel goed is, dwong de kastanjebloedingsziekte de gemeente al op meerdere plaatsen (o.a. Middenwal en Van Gaverenlaan) tot het kappen van de nodige beeldbepalende bomen.

,,En nu komt mogelijk de essenziekte eraan,’’ aldus Zijlmans, die het vervangingsbudget derhalve van harte aanbeveelt bij de raad. ,,Dit hadden we al wel voor wegen en kunstwerken, maar nog niet voor het openbaar groen.’’