Kunstgrasveld vv Steenbergen zit eraan te komen

STEENBERGEN – Het ging niet op een slof en oude voetbalschoen, maar vv Steenbergen kan zich nu toch wel met zekerheid gaan opmaken voor de aanleg van een kunstgrasveld op het sportpark aan de Seringenlaan. Als de raad het licht deze maand op groen zet, en dat ligt in de lijn der verwachting, kunnen de werkzaamheden in juni beginnen. Uiterlijk half september zou de nieuwe, altijd bespeelbare mat dan klaar moeten zijn.

De voetbalvereniging ijvert al jaren voor de totstandkoming van kunstgras op de accommodatie, waar vaak trainingen en ook wedstrijd afgelast moesten worden vanwege de slechte conditie van één of meerdere velden. De club zag zodoende zowel spelers als vrijwilligers afhaken en haar inkomsten teruglopen.

Lange tijd opteerde vv Steenbergen voor de realisatie van twee zogeheten hybridevelden, een combinatie van natuur- en kunstgras. Uiteindelijk werd het advies van de KNVB gevolgd en de voorkeur gegeven aan één kunstgrasveld.

Daarmee was het pleit echter nog niet beslecht. College en raad worstelden met de financiële kant van het verzoek en vroegen zich bij herhaling af óf vv Steenbergen, volgens het sportbeleidsplan, wel in aanmerking kwam voor een dergelijke voorziening.

De vereniging spande zich tot het uiterste in om de gemeente en de politiek hiervan te overtuigen. Nu ligt er dan eindelijk een definitief voorstel van burgemeester en wethouders, dat volgens voorzitter Wil Knop van de accommodatiecommissie van de club soelaas biedt.

Investering

Komende donderdagavond staat het onderwerp op de agenda van de oordeelsvormende vergadering van de raad, die volgende week donderdag de knoop daadwerkelijk moet doorhakken. De investering bedraagt (maximaal) 350.000 euro. Op jaarbasis wordt van vv Steenbergen een eigen bijdrage van bijna twaalfduizend euro verwacht.

Knop, sinds de verkiezingen van 19 maart zelf raadslid namens de Volkspartij, verwacht nu geen tegenstand meer uit welke hoek dan ook. ,,Zaterdag 24 mei hebben we eerst nog het Toerdeloo Jeugdtoernooi en op Hemelvaartsdag het 7×7-toernooi, maar vervolgens kunnen we écht aan de slag met de werkzaamheden, want waar mogelijk drukken we de kosten door middel van zelfwerkzaamheid met onze vrijwilligers.’’

Als de grond (van veld 1, links van de ingang van het sportpark) vóór de zomer wordt afgevoerd naar de aannemerscombinatie van de A4, levert dat bovendien een besparing van vijftien- tot twintigduizend euro op.