Kunstgras dreigt voetbalclubs veel geld te gaan kosten

STEENBERGEN – Als vv Steenbergen, NVS en SC Kruisland kunstgras willen, moeten zij hiervoor minimaal 23.750 en maximaal 35.416 euro per jaar gaan neertellen. Dat blijkt uit een nieuw voorstel van B en W dat maandagavond 7 oktober wordt besproken in de commissie Mens & Maatschappij.

Het college blijft van mening dat de verenigingen – volgens het gemeentelijke sportbeleidsplan en de richtlijnen van de KNVB en de Vereniging Nederlandse Gemeente – eigenlijk niet in aanmerking komen voor de aanleg van kunstgrasvelden.

Met name vv Steenbergen bestrijdt dit al geruime tijd ten stelligste, de club schakelde daarom in een uiterste poging de expertise in van Patrick Balemans, hoofd accommodatiezaken van de KNVB. Hij onderschreef de behoefte aan kunstgras op het sportpark aan de Seringenlaan, waar de velden er naar zijn mening dramatisch slecht bij liggen.

Een raadsmeerderheid gaf vorige maand sowieso te kennen de clubs, zij het onder nader vast te stellen voorwaarden, ook wel kunstgras te ‘gunnen’. De vraag is nu of de voorwaarden die B en W hieraan koppelen aan de verwachtingen van de fracties voldoen. Vanuit vv Steenbergen is in ieder geval al met de nodige verontwaardiging gereageerd.

Hogere huurlasten

Het college legt de politiek drie mogelijkheden voor. De eerste betreft een budgettair neutrale aanpak, die de gemeente niks kost, maar voor de verenigingen het duurst is: 35.416 euro op jaarbasis.

In de tweede optie draagt de gemeente een kwart van de lasten en wordt er van de voetbalclubs een jaarlijkse eigen bijdrage van 26.562 euro verwacht, bovenop hun bestaande, onlangs al fors verhoogde huurlasten.

Bij de derde variant, worden de totale aanlegkosten van iets meer dan een miljoen euro uit de reserve van de gemeente gehaald en moeten de verenigingen nog altijd 23.750 euro per jaar bijlappen aan onderhoudskosten en rente. 

Wanneer de raad één van deze constructies kiest, wordt dit ook de werkwijze bij vervanging van de toplaag van de eerder aangelegde kunstgrasvelden op de sportparken van vv Dinteloord/Divo en SC Welberg, respectievelijk over 7 en 10 jaar.

Privatisering

Voorwaarden die B en W verder stellen zijn dat vv Steenbergen, NVS en SC Kruisland aantoonbaar daadkrachtig genoeg zijn om de lastenverzwaring structureel op te kunnen hoesten. Ook mag de keuze voor kunstgras geen nadelige invloed hebben op het privatiseringsproces dat de gemeente met de voetbalclubs wil inzetten.

In het voorstel wordt overigens met geen woord gerept over het eventuele alternatief en in meerdere gevallen ook de noodzakelijke opknap van bestaande natuurgrasvelden.

Wel attendeert het college de raad op de extra ambtelijke kosten die het ‘dossier kunstgras’ met zich heeft veroorzaakt; hiervoor zal volgens burgemeester en wethouders 20.000 euro ten laste moeten worden gebracht van de post onvoorzien.