Kruisvaarder tegen bomenkap zegt ‘Sorry’ tegen de Kruispoort Platanen

STEENBERGEN – Hij heeft er voor gestreden. Weliswaar niet als bewoner van de Kruispoort, maar als betrokken Steenbergenaar ‘die elke keer als hij er langs reed’ genoot van de bijna honderd jaar oude bomen die langs de Kruispoort staan. “Ik heb overigens begrip voor de bewoners die zich onveilig voelen. En ik ben het met bewoner Jan Peeters eens dat het monsters zijn geworden. Maar ik vind het niet getuigen van respect om deze oude bomen die volgens onderzoek gewoon gezond zijn te kappen. Er is namelijk een mogelijkheid om ze te behouden zonder dat ze overlast veroorzaken. Het is ook respectloos om ze met kunst en vliegwerk van de lijst beschermde bomen af te halen”, zo stelt Arie Meesters. “Ik zeg ‘sorry’ tegen de bomen omdat ik mijn bezwaar een dag te laat heb ingediend. Wel binnen de termijn van zes weken, maar net een dag te laat: niet binnen 42 dagen, maar na 43 dagen”.

“Het zijn monsters geworden ondanks vele verzoeken voor onderhoud”

Het gaat hem aan het hart. “De bewoners van de Kruispoort, die van mening zijn dat de bomen overlast veroorzaken, hebben gelijk. Dat doen ze. Ze hebben ook geen vertrouwen in de gemeente, nadat ze in de afgelopen jaren tal van brieven en verzoeken hebben gedaan om onderhoud aan de bomen te doen. Kruispoortbewoner Jan Peeters noemt de bomen ‘monsters’ en ook hij heeft gelijk. Het zijn monsters geworden door hun hoogte en doordat ze qua vorm zo zijn aangetast. Ik begrijp het gevoel van onveiligheid. Dat is overigens volgens de bomenstichting in Amsterdam eenvoudig op te lossen door de bomen tot zo’n vijftien meter hoogte in te korten”.

Naar de rechter

Nadat de bezwarencommissie zijn bezwaar niet ontvankelijk had verklaard, stapte Arie Meesters naar de rechter. “Die ontdekte dat de bezwarentermijn 1 dag verstreken was toen ik mijn bezwaar indiende. Dat had de bezwarencommissie zelf overigens niet ontdekt; zwart op wit staat bevestigd dat ik binnen de termijn bezwaar heb aangetekend. Dit werd afgewezen omdat ik geen belanghebbende zou zijn. Ik had graag de zienswijze van de rechter hierover gehoord. Ik stond vervolgens perplex toen deze aangaf dat de termijn verlopen was en hij hierover daarom geen uitspraak zou doen. Dat vind ik echt heel jammer”.

“Ik moet me er bij neerleggen”

En dus worden de bomen gekapt. “Ik moet me hier nu bij neerleggen. Ik ben blij dat ik maandag 16 december – de dag van het kappen – hier niet in de buurt ben. Dit doet me zeer”. Zijn laatste platanen-daad is de strik die de bomen vanmiddag van hem om kregen, met zijn excuus: ‘Sorry’.

Tekst en foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant – KijkopSteenbergen.nl