Kruispoortbewoners blij maar nog steeds boos

STEENBERGEN – “Bij het afzagen van de platanen aan de Kruispoort is gebleken dat zes van de negen bomen rot waren. Sommige in meerdere, andere in mindere mate. Volgens de ingehuurde bomenzagers die ik heb gesproken was het gevaar van omvallen bij storm voor zeker één tot twee bomen zeer reëel”, zo stelt Kruispoortbewoner Jan Peeters.

Zijn buurvrouw Simone de Kock heeft de boomstompen gefotografeerd. “Op de foto’s zie je in de kern van de boomstompen bruine vlekken: dat is rot. In de vlekken zie je bovendien gaten die er in zijn gevallen. De bomen met het meeste rot zijn nummer 4 en 5, geteld vanaf het Kerkplein”, aldus Jan Peeters.

“Onderzoek was doorgestoken kaart”

Zowel Jan Peeters als Simone de Kock zijn boos. “Ons was beloofd dat we bij een onderzoek betrokken zouden worden. Toen wij zagen dat ze zonder ons te waarschuwen al waren begonnen met het onderzoek heb ik de gemeente gebeld. Ik kreeg als antwoord dat het onderzoek al was gebeurd en dat er niets aan de hand was. En dat terwijl het onderzoek nog gaande was”, vertelt Simone de Kock. Jan Peeters vult aan: “Daaruit maken we op dat er op voorhand al een conclusie was getrokken. Er was zogenaamd niets aan de hand. Het was doorgestoken kaart! Ook vinden we het een heel slechte zaak dat geen van de raadsleden de moeite heeft genomen om het onderzoeksrapport goed te bestuderen”.

Om eerherstel gevraagd

Het tweetal is ook boos over de wijze waarop ze door politiek en in de pers zijn neergezet. “We werden door vrienden en kennissen en ook door volslagen onbekenden aangesproken op ons ‘idiote gedrag’ en onze ‘onderbuikgevoelens’. Nu is gebleken dat de bomen werkelijk zie waren en een direct gevaar vormden voor ons, bewoners, hebben we de wethouder gevraagd om de stompen niet meteen weg te frezen, maar ze nog enkele dagen te laten staan, opdat iedereen in Steenbergen kan zien dat onze angst terecht was en er voor ons een vorm van eerherstel kan plaatsvinden”.
Helaas voor het tweetal zijn de stompen vandaag gefreesd. De foto’s laten de toestand van de stompen nog wel zien. “Ook wij vinden het erg dat deze oude bomen weg moesten. Wanneer de gemeente in het verleden was ingegaan op verzoeken van de bewoners en onderhoud had gepleegd, was dit wellicht niet nodig geweest. De eerste brief hierover dateert al van ruim veertig jaar geleden”.

Door: Peter Vermeulen