Kroniek 2019: Koningin Maxima opent het bijzonder Hof van Nassau

Het gereedkomen van een zeer modern verpleeghuis ‘waarbij de zorgvisie die gestalte is gegeven niet ver in de toekomst ligt en is gebouwd op traditionele waarden zoals een warme bejegening en persoonlijke aandacht’ zoals bestuurder Conny Helder het samenvatte, was voor koningin Maxima reden om naar Steenbergen te komen. Zij opende het verpleeghuis en maakte tijdens haar rondwandeling praatjes met bewoners en verzorgenden.