Kritiek op wethouder inzake lening VV Steenbergen

STEENBERGEN – Wethouder Esther Prent heeft al meermaals aangegeven dat ‘cijfertjes’ niet haar sterke kant zijn, en dat bleek ook donderdagavond tijdens de besluitvormende vergadering. De gemeenteraad moest de knoop doorhakken over het verstrekken van een lening van 300.000 euro, zodat voetbalvereniging Steenbergen de verouderde kleedkamers kan vervangen voor nieuwe. Hoewel het licht uiteindelijk op groen ging voor de club, moesten daarvoor wel in allerijl balansen en statuten worden uitgedraaid.

Een opvallende wending in het debat, want al bij de oordeelvormende vergadering begin deze maand, vroeg het merendeel van de raadsleden om meer informatie over de financiële positie van VV Steenbergen om een afgewogen besluit te kunnen nemen. En hoewel er inderdaad overzichten die kant op zijn gegaan, ontbrak het, vooral volgens de oppositie, aan essentiële cijfers. “VV Steenbergen is wederom de dupe van het wanbeleid van de wethouder”, zo stelde Tim Huisman (D66) aan het begin van discussie, die nog lang zou voortduren. Het was de VVD die eiste dat de balans boven tafel zou komen. “Er kunnen wel allerlei schulden op staan. De coalitie is haar controlerende taak aan het verkwanselen”, aldus Jos Verbeek. De coalitie bestaande uit Gewoon Lokaal!, Volkspartij en CDA had die cijfers niet nodig om in stemmen met het voorstel. 

“Kwestie van vertrouwen”

Esther Prent verdedigde zich door te stellen dat ze in de war was gebracht door alle boekhoudkundige termen, maar dat ze heel goed snapt waar het om gaat. “We zijn hier al sinds 2015 met de vereniging over in gesprek. Alles is getoetst en we bieden u als college een weloverwogen voorstel aan. Het is nu een kwestie van vertrouwen.”

Verschillende partijen uitten hun zorgen over het mogelijk lager uitvallen van de zogenaamde BOSA-subsidie (Bouw- en onderhoud sportaccommodaties), want dat zou betekenen dat de vereniging nog meer uit eigen middelen zou moeten bijdragen. Maar volgens de wethouder heeft de voetbalclub dan een aangepast plan klaarliggen om te besparen op de bouwkosten.

VV Steenbergen: “not amused”

Voorzitter Wim Roovers beaamt dit. Hij woonde de vergadering gisteravond bij, met het volste vertrouwen dat de lening met een snelle hamerslag geregeld zou zijn. “Juist omdat wij als bestuur alle benodigde informatie hebben aangeleverd. Ik was inderdaad ‘not amused’ dat het blijkbaar niet goed was overgebracht naar de raad. We hebben dit als bestuur goed voorbereid en netjes de bevolking geïnformeerd over onze plannen. Gelukkig hoorde ik alle partijen heel positief praten over onze vereniging en is iedereen, behalve de VVD, uiteindelijk akkoord gegaan. Men pinde zich zo vast aan dat bedrag van 3 ton, maar dat is een richtbedrag. We hopen nog scherpe offertes te ontvangen zodat de kosten lager uitvallen.”

Volgende stap is nu dat de kleedkamers officieel worden overgedragen aan VV Steenbergen, aangezien ze nu nog in bezit zijn van de gemeente. Dan kunnen de vergunningen en subsidies worden aangevraagd. Mocht toch in de toekomst blijken dat VV Steenbergen niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, dan wordt de privatisering van de kleedruimtes ongedaan gemaakt en vallen ze terug aan de gemeente. 

Door: Nicole van de Donk