Krijgt stadspark ‘Het Ravelijn’ een WOW-factor?

In De Steenbergse Courant van vrijdag 11 december lazen wij een uiteenzetting van Peter Vermeulen over de plannen met betrekking tot de reconstructie van stadspark ‘Het Ravelijn’.

Wij vinden dat hij een goed en nuchter beeld schetst van wat er speelt en speelde in de stad Steenbergen met betrekking tot verschillende uitgevoerde reconstructieplannen en hoe zich die later hebben uitgewerkt. Denk daarbij inderdaad maar aan de jachthaven in ons centrum, een plek waar Steenbergen zich niet voor hoeft te schamen.
Het stadspark een ‘Wow’ uitstraling geven door het zoveel mogelijk cultuurhistorisch verantwoordelijk te reconstrueren zal zeker een historisch belevingsgevoel geven. Daarmee zal het bijdragen aan aantrekkingskracht voor onze inwoners en de toeristen die onze stad bezoeken.Dat verschillende politieke partijen terughoudend zijn over het

nut van bepaalde aanpassingen en in belangrijke mate de prijskaartjes die er aan hangen is niet vreemd. De uitwerking van plannen uit het verleden hebben echter bewezen dat financiële investeringen zich op later datum kunnen terugbetalen. De Europese potjes zouden daarbij mogelijk ook kunnen bijdragen. Begrijpelijk en belangrijk dat er op de kosten wordt gelet, maar mogelijk kunnen plannen worden gecombineerd en/of in een later stadium worden afgebouwd.

Dat onze stichting voorkeur heeft om het park de historische uitstraling te geven van het oorspronkelijke ravelijn, zal niemand verbazen. Het park is een van de weinige zichtbare resten van de oude vestingstad Steenbergen. Het neemt niet weg dat wij zeker niet tegen ideeën zijn waar anderen de voorkeur aan geven. Een combinatie ervan moet ook mogelijk zijn.

Wij hopen dat er een plan op tafel komt dat tegemoet komt aan ieders wensen, maar zeker een belevingsgevoel geeft van de historische vestingstad Steenbergen.

Stichting Stadsarcheologie Steenbergen

[ ingezonden brief, onder verantwoording van de inzender ]