Kous nog lang niet af met reactie B en W op kwestie Stoofdijk

STEENBERGEN – ,,Uiterst onbevredigend’’, noemt bewoners-woordvoerder Paul van Nieuwenhuyzen de antwoorden die burgemeester en wethouders hebben gegeven op de zogeheten artikel 40-vragen van vijf raadsfracties over de ‘kwestie Stoofdijk’. De kous is hiermee voor de bewoners dan ook nog lang niet af. ,,Wij gaan juridische stappen ondernemen om de waarheid boven water te krijgen.’’

Met de waarheid doelt Van Nieuwenhuyzen op de discussie over de gegevens die Rijkswaterstaat heeft gehanteerd als het gaat om de toekomstige geluidsbelasting op de huizen aan de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost, die de A4 in hun voor- en achtertuinen krijgen.

Volgens Rijkswaterstaat komen de bewuste woningen niet in aanmerking voor (extra) geluidswerende maatregelen, noch voor een schadeloosstelling. De bewoners betwisten dit al jaren en voelen zich in hun strijd gesterkt door een onafhankelijk onderzoek dat zij eerder dit jaar op eigen kosten lieten uitvoeren.

Protest

De betrokkenen hebben sindsdien op verschillende manier de aandacht gevraagd voor de problematiek. Begin van de zomer plaatsten zij ‘te koop’-borden, met daarop het privé-telefoonnummer van wethouder Leo Heijmans en het rechtstreekse telefoonnummer van het bestuurssecretariaat van de gemeente.

Gistermorgen sloten zij het toegangshek tot het ketenterrein van Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie af en hingen zij daar protestborden op.

Bemiddelingsresultaat

Vandaag gaf het college antwoord op de raadsvragen die CDA, VVD, Lijst Ger de Neve, GB/Dé Lokale Partij en Door! indienden over de slepende kwestie. ‘Wij zien gelet op de huidige signalen vanuit beide partijen geen mogelijkheden om tot een goed bemiddelingsresultaat te komen en verwachten hiervan ook geen resultaat. Als uw raad hiertoe wel mogelijkheden ziet, zouden wij dit van u willen horen’, zo besluiten B en W hun reactie.

Zij geven geen oordeel over het onafhankelijke onderzoek naar de geluidsbelasting en scharen zich daarmee, volgens Van Nieuwenhuyzen, achter Rijkswaterstaat. ,,Ik vertrouw erop dat de gemeenteraad hier geen genoegen mee neemt,’’ stelt hij. Van Nieuwenhuyzen wordt er onderhand moedeloos van, maar is anderzijds strijdlustiger dan ooit. ,,Overheidsinstanties die elkaar steeds de hand boven het hoofd houden, ik krijg er een sik van.''

Grondiger onderzoek

CDA-raadslid Lian Korst kan op dit moment nog geen uitsluitsel geven op de vraag hoe 'de politiek' met dit onderwerp verder gaat, aangezien de vijf genoemde partijen nog niet in de gelegenheid zijn geweest om de antwoorden van het college met elkaar te bespreken.

,,We komen hier eind deze of begin volgende maand in de commissie zeker op terug. De bewoners van de Stoofdijk zoeken, begrijpelijk, de steun van de gemeente. Het is ook de verplichting van de raad om met deze mensen mee te kijken en een oplossing te vinden voor de onmogelijke situatie waarin zij terechtgekomen zijn.''

,,Een grondiger onderzoek naar de verschillen in de cijfers zou uitkomst kunnen bieden. Daartoe heeft de raad de wethouder tot nu toe nooit opdracht gegeven, ik kan me zo voorstellen dat we dat naar aanleiding van deze reactie alsnog gaan doen.’’