Kous is nog lang niet af voor SAS Komt In Actie

STEENBERGEN – Met het vertrek van burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux is de kous voor SAS Komt In Actie nog lang niet af. Initiatiefnemer Arnold van der Heijden en zijn medestanders beraden zich nog op de vraag hoe zij verder gaan reageren op de bevindingen en aanbevelingen van waarnemend burgemeester Joseph Vos. Als een paal boven water staat voor hem dat de politieke tegenstanders van Bolten verantwoording zullen moeten afleggen voor wat zij hebben gedaan. ,,Wat wij al die tijd dachten is immers waar gebleken: de bestuurscrisis heeft niet aan de burgemeester gelegen.’’

Volgens Van der Heijden hebben de partijen die Bolten eind december met een motie van wantrouwen op een zijspoor rangeerden vaak genoeg de kans gekregen om eventuele fouten – zoals die nu ook aan het licht zijn gekomen – toe te geven. ,,Dan was er misschien nog een oplossing mogelijk geweest. Men bleef echter volhouden dat de schuld puur bij Bolten lag.’’

Hij kan zich van een kant wel voorstellen dat de burgemeester  uiteindelijk toch zelf haar ontslag heeft ingediend bij Commissaris van de Koning Wim van de Donk, aangezien waarnemer Joseph Vos de conclusie heeft getrokken dat er voor een succesvolle terugkeer te weinig draagvlak is binnen het college en de raad.

De vervolgstappen van SAS Komt In Actie zullen mede afhangen van de manier waarop de politieke partijen zich nu gaan opstellen, zegt Van der Heijden. ,,Er is sprake van een radiostilte, maar als je dan hoort dat zij maandag in beslotenheid bij elkaar komen, vragen wij ons toch weer af in hoeverre de zo gewenste en noodzakelijke openheid wordt betracht. Is het niet erg genoeg dat we in maart op basis van onvolledige en onjuiste informatie zijn gaan stemmen? En hoeveel geld gaat deze kwestie wel niet kosten?