Kortsluiting bij Zorg Anders loopt gelukkig goed af

STEENBERGEN – De bewoners van Zorg Anders in de Van Glymesstraat moesten afgelopen nacht tijdelijk bij buren worden opgevangen, na een brandmelding bij het kleinschalige woonzorgcentrum voor ouderen, waar zich gelukkig geen ongelukken voordeden. Het bleek om kortsluiting in een contactdoos te gaan, er hoefde niet geblust te worden en de bewoners konden in de loop van de nacht veilig terugkeren naar hun kamers.

,,We kregen zoals je zult begrijpen wel even de schrik van ons leven,’’ vertelt eigenares Anita Elferink van Zorg Anders. ,,Het licht ging uit en in eerste instantie kijk je dan in de stoppenkast, maar het terug aan zetten van de stroom bood geen oplossing. Onderzoek wees uit dat er een draadje van een contactdoos is het systeemplafond los zat. Zoiets kan helaas, ondanks alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen, overal gebeuren. Doordat ondertussen de alarminstallatie was aangeslagen, rukten brandweer en politie uit. Wij hebben zoveel mogelijk medewerkers ingeschakeld om onze mensen te evacueren.’’

Hoewel het al een uur of één ’s nachts was, konden de bewoners moeiteloos worden ondergebracht bij mensen in de buurt van Zorg Anders, aldus Anita Elferink, blij met deze steun. Een uurtje of twee later was duidelijk dat er geen enkel gevaar (meer) heerste en lagen de bewoners, gerustgesteld en wel, weer terug op hun eigen bedden.

,,Ook vandaag is alles nogmaals helemaal nagekeken door de brandweer, van wie we complimenten hebben gekregen voor het feit dat ons alarmsysteem zo goed werkte en over onze manier van handelen. Achteraf bezien kunnen we dit als een hele serieuze oefening beschouwen en zijn we uiteraard heel blij dat er niks ergers is gebeurd.’’