Koninklijke onderscheiding voor Niek Perdaems: Vossemeerder in hart en nieren

Niek Perdaems (57), [Nieuw-Vossemeer, Johan de Knuytlaan 2]

Niek Perdaems is in Nieuw-Vossemeer een zeer bekende en gerespecteerde dorpsbewoner die bijzonder actief is bij het in standhouden en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid van het dorp. Al vele jaren is hij maatschappelijk intensief actief bij de lokale dorpsraad en carnavalsvereniging. Vanaf 1988 was Niek Perdaems achtereenvolgens algemeen bestuurslid en (waarnemend) voorzitter van carnavalsvereniging ’t Vosse-ol en van 1990 tot 2000 trad hij op als Prins Niek I. Daarnaast is hij betrokken bij de mottocommissie en de optochtcommissie. Ook is hij de initiator en uitgever van het clubblad en oprichter en beheerder van de clubwebsite.

Als vrijwilliger en vicevoorzitter is Niek Perdaems vanaf 1997 betrokken bij de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer. Hij schrijft verslagen van allerlei gebeurtenissen, projecten en activiteiten die in het dorp plaatsvinden en publiceert deze in het tweemaandelijks verschijnende blad ‘Dorpsbelang’. Grote waardering is er voor zijn website Foxlake waarin veel lokale organisaties zich kunnen manifesteren.

Niek Perdaems is sinds 2015 vicevoorzitter van de Stichting 450 jaar Nieuw-Vossemeer, die de grote bestaansviering organiseert die in juni van dit jaar zal plaatsvinden.