Koninklijk onderscheiden: Gerda (66) en Els Schoonen (66), Steenbergen

Onbaatzuchtig. Dat is in al z’n betekenissen – zoals genereus, groothartig, nobel, medemenselijk en belangeloos – waarschijnlijk de meest toepasselijke omschrijving voor de Steenbergse tweelingzussen Els en Gerda Schoonen.
Voor Gerda Schoonen was de kraamzorg echt haar levenswerk, maar daarnaast heeft ze ook altijd meer dan genoeg tijd gevonden én gemaakt om haar medemens vrijwillig de helpende hand te reiken. Het mantelzorgen zit haar als het ware in het bloed. Dat doet ze al sinds 1984 voor zowel directe familieleden als anderen die haar dierbaar zijn of haar hulp goed kunnen gebruiken. Ruim 20 jaar lang al is ze ook als vrijwilliger betrokken bij zorginstelling tanteLouise. In 2010 breidde ze haar vrijwilligersactiviteiten uit met mede-organiseren en het begeleiden van deelnemers aan bedevaarten naar Beauraing vanuit het bisdom Breda. Sindsdien hebben ook de parochiekerncommissie en de activiteitencommissie van de Gummaruskerk en de avondwakegroep van de Sint Annaparochie er in Gerda Schoonen een gewaardeerde kracht bij.

Zoals Gerda Schoonen als kraamverzorgster voor velen een bekend gezicht was en is, geldt dat voor tweelingzus Els Schoonen als medewerkster van Modehuis Oerlemans, waar zij altijd heeft gewerkt. Niet alleen in hun uiterlijk, maar ook op het levenspad van de samenwonende gezusters zijn tal van paralellen te vinden. Waaronder het uitgebreide en vaak intensieve mantelzorgen en het vrijwilligerswerk ten bate van de parochiekerncommissie en de activiteitencommissie van de Gummaruskerk.
Dat gebeurde niet altijd precies tegelijkertijd. Waar Els Schoonen bijvoorbeeld al in 1990 begon met het helpen bij de bedevaartreizen naar Beauraing, ging ze juist weer wat later dan haar zus aan de slag voor tanteLouise. Daar runnen ze – onder meer – een aantal dagdelen per week samen het winkeltje in het Hof van Nassau. Daarnaast zet Els Schoonen zich nog in voor de wereldwinkel Wereldwijd in Steenbergen.
Allemaal belangeloos en met grote sociale betrokkenheid en dat wordt getuige de vele steunbetuigingen bij deze aanvraag, zeer gewaardeerd door alle betrokkenen.