Kogel door de kerk voor kunstgrasveld vv Steenbergen

STEENBERGEN – Voetbalvereniging Steenbergen is met de gemeente tot overeenstemming gekomen over de aanleg van kunstgras op veld 1 van het sportpark aan de Seringenlaan. Dit betekent voor de club een jaarlijkse lastenverzwaring van zo’n 10.000 euro; een forse investering die zij evenwel noodzakelijk acht voor de toekomst van de vereniging.

Bij vv Steenbergen moeten vaak wedstrijden en trainingen worden afgelast, omdat de kwaliteit van de velden ernstig te wensen overlaat. Dit probleem – waarover de club jarenlang discussie voerde met de gemeente(raad) – leidde tot het verlies van leden, dus ook contributiegelden, vrijwilligers en sponsors.

,,We zijn heel blij dat er nu een oplossing in zicht is,’’ stelt voorzitter Willy Knop van de accommodatiecommissie van de vereniging.

Hij houdt nog een kleine slag om de arm, want medio januari wordt er eerst nog een vergadering gehouden, waarin het bestuur de leden om hun steun en goedkeuring vraagt.

Knop: ,,Gezien de verhoging van de kosten, hebben we alle medewerking van onze vrijwilligers hard nodig. Zij zullen immers nog meer activiteiten moeten gaan ontplooien, die extra geld opleveren om het kunstgras te kunnen betalen.’’

Aanleg kunstgrasveld kan over vier maanden beginnen

De voetbalclub wilde eigenlijk twee kunstgrasvelden, maar dat zit er voorlopig niet in, aldus Knop. ,,De extra exploitatielasten van een tweede kunstgrasveld zouden volledig voor onze eigen rekening komen en dat valt op dit moment gewoon niet op te brengen.’’

De planning is dat de aanleg van het kunstgrasveld over vier maanden begint. Komende zomer staat er volgens Knop ook groot onderhoud van de overige grasmatten op de rol. ,,Het zou geweldig zijn wanneer dit alles voor aanvang van de nieuwe competitie in orde komt en daar gaan we ook wel van uit.’’

In navolging van vv Steenbergen drongen de voorbije maanden ook SC Kruisland en NVS (Nieuw-Vossemeer) bij de gemeente aan op een kunstgrasveld voor hun accommodaties. De onderhandelingen daarover lopen nog.