KNVB drukt politici met neus op de feiten over kunstgras

STEENBERGEN – De voetbalvelden op het Steenbergse sportpark liggen er bar slecht bij en de plaatselijke voetbalvereniging heeft volgens hoofd accommodatiezaken Patrick Balemans in ieder geval één kunstgrasveld nodig om de kwaliteits- en capaciteitsproblemen het hoofd te bieden.

Naast de aanleg van een kunstgrasveld moeten de bestaande natuurgrasvelden dringend worden verbeterd, anders zijn zij komende winter al weer niet of nauwelijks bespeelbaar, zo valt volgens Balemans duidelijk af te leiden uit de verschillende onkruiden en bijvoorbeeld het varkensgras dat welig tiert op het sportcomplex aan de Seringenlaan.

Balemans (rechts vooraan op de foto) vertelde dit alles vanavond in de kantine aan de raadsleden die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van vv Steenbergen om naar de deskundige mening van de KNVB-topman te komen luisteren.

Zeven van de acht raadsfracties waren present, evenals enkele leden van het Sportplatform Steenbergen en natuurlijk een delegatie van de voetbalclub die al jaren probeert de gemeente te overtuigen van de noodzaak tot kunstgras.

Onbeperkt bespeelbaar

Dat wil zeggen: vv Steenbergen opteerde de laatste tijd specifiek voor zogenoemde hybridevelden, maar die combinatie van kunst- en natuurgras biedt volgens autoriteit Balemans geen soelaas voor de lange(re) termijn.

Puur kunstgras vergt hoegenaamd geen onderhoud en kan twaalf maanden per jaar veel zwaarder nagenoeg onbeperkt worden gebruikt voor zowel trainingen als wedstrijden. Een advies waaraan vv Steenbergen zich graag wil conformeren.

De Blauwwitten zijn er hoe dan ook van overtuigd dat de expert bij uitstek onomstotelijk heeft aangetoond dat hun wensen stroken met de eisen uit het sportbeleidsplan van de gemeente. Het college hield tot op heden vol dat daar de schoen wrong.

Alles op een rijtje zetten

Volgens fractievoorzitter Cors Zijlmans van GB/Dé Lokale Partij is het nu zaak dat B en W alle opties – met bijhorende kosten – duidelijk op een rijtje gaan zetten, zodat de raad dit najaar een afgewogen besluit kan nemen over het verzoek van vv Steenbergen. Hierbij dient eventueel ook gekeken te worden naar de mogelijkheid om twee kunstgrasvelden te realiseren.

In combinatie met één natuurgrasveld zou dat wellicht voor de toekomst een nog betere en uiteindelijk misschien zelfs voordeligere constructie zijn. ,,Maar we moeten in het licht van de bezuinigingen wel realistisch zijn. Eén kunstgrasveld zou voor ons al een prima oplossing zijn, mits er ook een goed onderhoudsplan voor de overige velden komt natuurlijk,'' aldus Wil Knop van de accommodatiecommissie van de club.

De vereniging moet sowieso eerst nog wel even officieel aan de gemeente laten weten dat de voorkeur inmiddels uitgaat naar een kunstgrasveld in plaats van twee hybride velden.