‘Kleinschaligere opvang op meerdere locaties’

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders willen zich niet aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onttrekken en stellen de raad daarom voor maximaal twee- tot driehonderd asielzoekers op te vangen, verdeeld over minimaal twee nader te bepalen locaties in de gemeente. Maandagavond 9 november vindt hierover in het gemeentehuis een oordeelsvormende vergadering plaats, waarbij ruimte is voor maximaal 120 belangstellenden.

Wie aanwezig wil zijn en/of gebruik wil maken van het inspreekrecht – waarvoor maximaal een uur wordt uitgetrokken – kan uiterlijk tot volgende week maandagochtend 10.00 uur een mailtje sturen naar c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl, als de zaal eerder is volgeboekt maakt de gemeente dit kenbaar.
De bijeenkomst wordt bovendien live uitgezonden op SLOS TV.

B en W hebben zich vanmorgen beraden over het vluchtelingenvraagstuk, dat de gemoederen in het Steenbergse de afgelopen weken hoog deed oplopen en Steenbergen ook landelijk veelvuldig in het nieuws bracht. Dat kwam met name door alle opschudding rondom en tijdens de beeldvormende vergadering van 21 oktober.

'Proberen een bijdrage te leveren aan dit grote probleem'

Het college realiseert zich dat er, zo blijkt ook uit de ondertussen gehouden enquête, onder de bevolking te weinig draagvlak is voor een grootschalig opvangcentrum op Buiten de Veste. ,,Wij vinden niettemin dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en proberen een bijdrage te leveren aan het grote vluchtelingenprobleem, waartoe wij vanuit Den Haag en de provincie ook nadrukkelijk worden opgeroepen,’’ stelt burgemeester Joseph Vos.

'We hebben goed gehoord dat de meeste mensen geen opvangcentrum naast een school willen'

B en W hebben, om de raad houvast te bieden in het verdere, politieke debat, een uitgebreid discussiestuk opgesteld (te vinden via www.raad.gemeente-steenbergen.nl bij de agenda van de oordeelsvormende vergadering van 9 november), met meerdere keuze-varianten, waaronder bijvoorbeeld ook crisis- of noodopvang.

Het college opteert dus zelf voor een AZC, verspreid over meerdere plekken, waar 200 tot 300 vluchtelingen voor een periode van twee jaar kunnen verblijven. ,,We hebben goed gehoord dat de meeste mensen bij voorkeur geen opvangcentrum naast een school zien,’’ gaf Vos hierbij aan, ervan uitgaand dat met het voorstel respect wordt getoond voor de zorgen die in de gemeenschap leven.

'Zorgen dat publiek z'n mening kan geven en dat de raad z'n werk goed kan doen'

Pas als de raad in meerderheid het collegevoorstel zou overnemen, volgt een objectief onderzoek naar andere, mogelijke locaties. ,,Wij leggen ons hoe dan ook neer bij de beslissing van de raad, hoe die ook uitpakt. En het is aan het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.) om het eventuele aanbod van onze gemeente al dan niet te accepteren.’’

De beperkte ruimte in het gemeentehuis is voor B en W geen reden geweest om met de oordeelsvormende vergadering uit te wijken naar bijvoorbeeld ’t Cromwiel, waar de beeldvormende vergadering plaatsvond. ,,Wij willen er zowel voor zorgen dat onze inwoners de gelegenheid krijgen om ook deze vergadering bij te wonen en hun mening te geven, maar moeten ook garanderen dat de raad z’n werk goed en veilig kan doen.’’

Vooralsnog verwacht Vos dat ‘een beperkte mate van beveiliging’ afdoende moet zijn.