Kleine kernen verdienen een kermis volgens Gewoon Lokaal!

KRUISLAND/NIEUW-VOSSEMEER – Het gaat niet goed met de kermissen in de kleine kernen van Steenbergen en dan in het bijzonder die van Kruisland en Nieuw-Vossemeer. Althans volgens Gewoon Lokaal! die deze conclusie trekt uit eigen observatie en opmerkingen van inwoners. Donderdagavond tijdens de besluitvormende vergadering stelde de fractie er bij monde van Edwin Maas vragen over.

“De kermis in onze kernen Kruisland en Nieuw-Vossemeer moet behouden blijven,” legde Maas voor in de raad. “Het heeft een essentiële sociale functie. Dit volksfeest zit diep geworteld in de gemeenschap en dat moet zo blijven.”

Volgens de fractie zijn de hoge stagelden een reden voor veel kermisexploitanten om af te haken, wat tot onrust onder de inwoners van de kernen leidt. Met name het ontbreken van activiteiten voor kinderen tot zes jaar wordt door veel (groot)ouders als storend ervaren.

Kip-ei

In haar reactie bedankte wethouder Vos het raadslid voor het doorgeven van het signaal en zegde toe dit mee te nemen naar het jaarlijks overleg met de kermisexploitant. “We hebben van hem wel begrepen dat het soms een kip-ei verhaal is: wanneer de belangstelling terugloop is het moeilijker om de exploitatie rond te krijgen.“

 Verder kan zij op dit moment weinig betekenen voor de kleine kernen aangezien het contract dat met de uitbater is afgesloten nog tot en met volgend jaar loopt. “In de loop van 2018 komen we tot een nieuwe aanbesteding waarin we dit soort specifieke onderwerpen mee kunnen nemen.”

Alleen leges

Maas wil echter een stapje verder gaan en vroeg zich af of een aanbesteding überhaupt wel nodig is. “Vindt u ook niet dat de kermis een evenement is als ieder ander en om die reden eigenlijk alleen leges betaald zouden moeten worden?,” legde hij de wethouder voor. “Dat is aan u,” kaatste de wethouder de bal terug. “U heeft het beleid dat we nu volgen vastgesteld, maar als het een wens is om dat te veranderen, dan hoor ik het graag van u.”

Naar alle waarschijnlijkheid dient Gewoon Lokaal! in oktober een motie in over het onderwerp.

Door Dasja Abresch/Steenbergse Courant

Foto's: De kermissen in de kleine kernen lopen sterk terug. Foto 1 is een archieffoto van de Dinteloordse Kermis, foto 2 laat zien dat in voorbije jaren de kermis in Kruisland nog wel druk werd bezocht.