Klaprozenveld wordt herdenkingsplek

STEENBERGEN – De voltallige gemeenteraad heeft definitief ingestemd met de aankoop van het klaprozenveld dat naast het Bevrijdingsmonument Welberg ligt. Er zal in de toekomst een gebouw komen waardoor het herdenken van oorlogsslachtoffers een structureel karakter krijgt.

In de oordeelsvormende vergadering van een paar weken geleden werd door bijna alle partijen al gepleit voor de aankoop van het veld vanwege de belangrijke historische en emotionele waarde. Alleen de VVD wilde niet instemmen met de investering van 80.000 euro, omdat het geld volgens de fractie beter op een andere manier besteed kan worden op het gebied van herdenken. In de besluitvormende vergadering kon de VVD na het voorstel van het plaatsen van een gebouw bij het veld, wel instemmen. Wethouder Wilma Baartmans meldde wel dat er dan aanvullend budget nodig is waar de raad voor zal moeten instemmen.