Klaprozen blijven bloeien op de Welberg

WELBERG – “Een besluit dat je niet rationeel neemt, maar met je hart.” Zo klonk het vanuit de gemeenteraad bij de bespreking van de aankoop van het klaprozenveld dat naast het Bevrijdingsmonument Welberg ligt. Het overgrote deel van de raadsleden vindt dat het stuk landbouwgrond van ongeveer een hectare groot, in bezit moet komen van de gemeente nu het te koop staat. Op die manier kunnen de klaprozen er elk jaar blijven bloeien en het kan het veld verder ontwikkeld worden als plek van herdenking en bezinning. Alleen de VVD had bezwaar om daar 80.000 euro voor uit te trekken.

Burgemeester Ruud van den Belt liet middels een vurig betoog merken dat er wat hem betreft geen twijfel over zou moeten bestaan om de plek waar tijdens de Slag om de Schelde zoveel slachtoffers zijn gevallen, te koesteren. “Er zijn destijds zoveel jonge Canadezen gesneuveld, die hiernaar toekwamen om te vechten voor onze vrijheid. Is 80.000 euro dan veel geld? Het is overigens de normale prijs voor zo’n stuk landbouwgrond en wij hebben als gemeente zelfs nog het lef gehad om erover te onderhandelen. Daar zouden we ons eigenlijk voor moeten schamen”, zo stelde Van den Belt.

Plek creëren om na te praten

De klaproos is een internationaal erkend symbool voor vrijheid en herdenking. Welberg heeft de bloem inmiddels geadopteerd als eigen teken van betrokkenheid van het dorp bij de geschiedenis. Vorig jaar hebben de inwoners zich ook gezamenlijk ingezet om het viaduct bij de ingang van het dorp te beschilderen met talloze klaprozen. Elk jaar wordt het veld naast het monument “De Klok” ingezaaid met klaprooszaad als eerbetoon. Voor de Canadese veteranen en nabestaanden, met wie inmiddels een sterke vriendschapsband is opgebouwd, is dit een emotioneel en waardevol gebaar. Wanneer er een delegatie vanuit Canada aanwezig is bij de herdenking verzorgen Angelo Somers, voorzitter van Stichting Bevrijdingsmonument en zijn vrouw Hanneke, dan in hun naastgelegen huis een warme ontvangst. Nu zij hun huis en het aangrenzende klaproosveld te koop hebben gezet, zou de burgemeester graag zien dat er bij het veld iets gecreëerd wordt als alternatieve plek om na te praten en koffie te drinken. “Dat zou bijvoorbeeld een gebouwtje kunnen zijn. Je kan zoiets natuurlijk ook in het gemeentehuis organiseren, maar dan mis je de sereniteit van deze bijzondere plek.”

VVD: geld liever anders inzetten

Kees-Jan Langenberg (VVD) probeerde uit te leggen dat wat zijn partij betreft, het bedrag beter in andere middelen gestoken kan worden om de herdenking levend te houden en de jeugd erbij te betrekken. “Het is een hoog prijskaartje voor een paar weken bloemenpracht. Als je dat bedrag effectiever inzet, kan je het indrukwekkende verhaal bij meer mensen overbrengen.” Daar waren de andere partijen het echter niet mee eens. Ze vinden dat het klaproosveld als symbool gekoesterd moet worden en zien de potentie om het verder te ontwikkelen als herdenkingsplek.

Volkspartij: raad moet eenduidig zijn uit respect

Jurgen Huijbregts (CDA) voegde daar wel aan toe dat wat hem betreft er niet veel veranderd moet worden aan het veld. “Dan verliest het juist aan kracht. Wellicht zou er wel gekeken kunnen worden hoe om te gaan met de grotere stroom bezoekers want er is daar nu geen ruimte voor.”
Michel Lambers (Volkspartij) ging zelfs een stap verder door te stellen dat hij vindt dat de gemeenteraad uit respect eenduidig met dit voorstel moet instemmen. “Ik vind dat de VVD kil over dit onderwerp praat en dat doet pijn. Dat meen ik uit de grond van mijn hart.”
De VVD liet zich er verder niet over uit en wacht tot de besluitvormende vergadering van 27 juni om tot een definitieve mening te komen.

Foto: Op dit moment staat het klaprozenveld aan de rand van Welberg in volle bloei. Het college en de raad vinden dat deze rode bloemenzee als eerbetoon aan de slachtoffers van de Slag om de Schelde moet blijven bestaan. Daarom kopen ze het veld aan dat nu te koop staat. 
Tekst: Nicole van de Donk – Foto: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant