Kinderen helpen burgemeester met opening ‘Het Slingerpad’

WELBERG – Een opening is een feestje en bij een feestje horen slingers. Als die opening dan ook nog ‘Het Slingerpad’ betreft, dan is het niet meer dan logisch dat de feestelijke versiering een centrale plaats innam bij de officiële handeling. Samen met Welbergse jeugd haalde de burgervader vanmiddag de slingers weg die rond het naambord waren gewikkeld en verklaarde daarmee het natuur-beleefpad van de Dorpsraad Welberg voor geopend.

Voorafgaand aan de opening werd in een presentatie bij zaal Koch aan de Kapelaan Kockstraat (het begin- en eindpunt van de route) uitgelegd hoe het allemaal zo gekomen is. Het idee voor de kindertocht ontstond al jaren geleden toen het ommetje ‘Bergh en Vaert’ in gebruik werd genomen. Het leek de raad een aardig idee om ook voor de jongste generatie een route te ontwikkelen. “Het moest een tocht worden waarbij de natuur centraal staat, die nooit verveelt en die in ieder jaargetijde een uitdaging is,” aldus Dasja Abresch van tekstbureau Daksklare Taal die samen met Bos&Bos vormgevers voor het eindresultaat zorgde. “Op zeker moment dachten we dat we een mooie tocht hadden ontwikkeld. Dachten, want het is al lang geleden dat wij met een kinderblik door de wereld liepen. Daarom riepen we de hulp in van acht Welbergse kinderen die onze testgroep vormden.”

Trots

Samen maakten zij een avontuurlijke tocht door het bos die leidde tot de nodige verbeterpunten en de vervolmaking van ‘Het Slingerpad’ zoals dat vanmiddag officieel werd geopend. “De Dorpsraad Welberg mag terecht trots zijn op dit natuur-beleef-pad voor kinderen dat bovendien gemakkelijk uitgerold kan worden over de andere kernen in het gebied,” aldus Abresch.

Arrangementje

Het ‘Slingerpad’-met de route en benodigde materialen is tegen een borgsom van vijf euro te krijgen bij zaal Koch. Zoals het een goed ondernemer betaamt, zag uitbater Toine Koch er direct brood in en hing er een leuk arrangementje aan voor kinderfeestjes. Inclusief cupcake versieren vooraf en frietjes met snack en een ijsje als de deelnemers moe en hongerig terugkomen van ‘Het Slingerpad’.

Bosje bloemen

Het was een van de verbindingen waar burgemeester Van den Belt na de opening de Dorpsraad Welberg om roemde. De feestelijke handeling maakte deel uit van het officiële bezoek van de burgemeester aan het dorp. Dat omvatte verder nog een rondrit door Welberg, een korte stop met uitleg bij het oorlogsmonument aan de Canadezenweg en een korte stop bij het bloemenstalletje aan de Boomdijk. Daar kocht de burgemeester een bosje bloemen voor zijn echtgenote Angela met wie hij vandaag 26 jaar getrouwd is.

Kantok

Na de opening van Het Slingerpad nam de burgemeester nog een kijkje bij ‘Kantok’, een sport- en spelactiviteit op het speelveld achter gemeenschapshuis ‘De Vaert’. De activiteit is nu nog voorbehouden aan de kinderen van de Stichting Dag- en Woonvoorziening die in het voormalige klooster van Welberg wonen. Het is echter de bedoeling dat in de nabije toekomst ook andere kinderen hieraan deel kunnen nemen. Het bezoek werd besloten bij Sc Welberg waar Van den Belt deelnam aan een jeugdtraining.