Kerstverlichting op rotonde wordt in ere hersteld

STEENBERGEN – De kerstverlichting in de grote boom op de rotonde van de Nassaulaan met de Watertoren wordt op korte termijn, dus nog voor de komende kerstperiode, in ere hersteld. Verheugend nieuws, vinden de fracties van de Volkspartij en Gewoon Lokaal! die hier onlangs bij burgemeester en wethouders op aandrongen.

In antwoord op hun vragen heeft het college nu laten weten dat de kerstverlichting, die twee jaar geleden kwam te vervallen, binnenkort opnieuw wordt aangebracht.

De Volkspartij en Gewoon Lokaal!, ingenomen met het enthousiasme en de snelheid waarmee B en W hebben gereageerd op hun verzoek, hadden ook gevraagd om de rotonde op de kruising van de Molenweg, de Oudlandsestraat en de Van Gaverenlaan in kerstsfeer te brengen. Volgens het college was ook deze rotonde in het verleden voorzien van kerstverlichting, maar die viel ten prooi aan vandalisme.

De komende tijd wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om op deze rotonde ‘enige vorm van sierverlichting’ aan te brengen, in combinatie met de nieuwe inrichting ervan.

Op de vraag van de genoemde fracties om op de overige rotondes in de gemeente grote naaldbomen te plaatsen, zodat die voortaan in de kerstperiode verlicht kunnen worden, antwoorden burgemeester en wethouders dat zij een overeenkomst zijn aangegaan met het bedrijf de Rotondespecialist uit Zeist, die alle middencirkels van de gemeentelijke rotondes gaat herinrichten en onderhouden. Een nader voorstel hieromtrent volgt in het voorjaar van 2017.