Kernteam Kruisland: ‘Samen krijgen we meer voor elkaar’

Kruisland – ‘Samen krijgen we meer voor elkaar’. Met dit motto in het achterhoofd staat het kernteam Kruisland van WijZijn Steenbergen klaar voor alle inwoners van Kruisland. Iedere maandagochtend – tussen 9.30 uur en 11.30 uur – kunnen inwoners terecht in dorpshuis Siemburg voor een vraag, voor advies of voor een goed gesprek. Vanwege het coronavirus is wel nodig om van te voren een afspraak te maken.

Het kernteam bestaat uit jongerenwerker Dagmar Meyvis, maatschappelijk werker Corrie van Gaans, sociaal werker Monique Boot en coördinator van het Vrijwillig Informatie Punt Steenbergen (VIP) Caroline Maat. Op maandag 28 september zocht het team de inwoners van Kruisland op. Gelukkig mocht dit, door de enorme regenval, middels een stand in de Coop. 

Wanneer klop je aan?

Sociaal werker Monique Boot: “Voor het aflossen van schulden, onenigheid met de buren, het zoeken van vrijwilligers(werk) tot mantelzorgondersteuning en opvoedvragen. Je kunt met heel veel verschillende vragen bij ons terecht. Onze ondersteuning is gratis en we hopen dat we er samen voor kunnen zorgen dat er niemand buiten de boot valt.” Maatschappelijk Werker Corrie van Gaans: “Samen kijken we welk lid van het kernteam past bij de cliënt en de hulpvraag.”

Geen vervoer

Monique Boot: “In de dorpen rondom Steenbergen zie je dat cliënten geen gebruik kunnen maken van een vervoersmiddel. Het ophalen van een voedselpakket of een afspraak bij een instantie kan hierdoor soms niet doorgaan. Terwijl dit vaak wel hard nodig is.” Caroline Maat, coördinator Vrijwillig Informatie Punt Steenbergen: “Vrijwilligers zijn daarom onmisbaar voor ons. Door hun hulp kunnen we veel meer bereiken. We zijn nog op zoek naar mensen die op deze wijze hun steentje bij willen dragen.”   

“Geen plek om terug te trekken”

Jongerenwerker Dagmar Meyvis is meerdere avonden per week in Kruisland te vinden. “We rijden langs de plekken waar jongeren zich verzamelen. Bijvoorbeeld bij Den Darink, het Bovensas, de Vliet of de voetbalvereniging. Door het coronavirus zijn jongeren veel thuis, waar ze vaak geen plek hebben om zich terug te trekken. We proberen er voor hen te zijn, onduidelijkheden en frustraties over de maatregelen weg te nemen waardoor er minder handhaving nodig is.”

In contact komen of een afspraak maken met kernteam Kruisland? Dit kan via telefoonnummer (0167) 750 850 of stuur een e-mail naar kernteamkruisland@wijzijntraversegroep.nl.