Kernen slaan handen ineen tegen corona

STEENBERGEN – Samen staan we sterk in de strijd tegen het coronavirus. Daarom heeft burgemeester Ruud van den Belt de vier dorpsraden, de Stadsraad Steenbergen en de Leefbaarheidsgroepering De Heen gevraagd om mee te denken over de beste manier om kwetsbare plaatsgenoten de helpende hand te bieden.

Voorafgaand aan het verzoek van de burgervader deed de Stadsraad Steenbergen op haar Facebookpagina al een oproep aan kwetsbare ouderen en zieken om zich via e-mail te melden wanneer zij moeite hebben met de dagelijkse boodschappen of andere praktische problemen ondervinden. De raad verzamelt de berichten om ze vervolgens door te zetten naar een organisatie zoals WijZijn Traverse die de hulpvraag om kan zetten in een antwoord.

Ik kan je helpen

De Dorpsraad Welberg heeft een speciale Faceboopagina in het leven geroepen, ‘Welberg helpt Welberg’ genaamd. Via dat kanaal probeert men vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en praktische informatie te geven.

De Dorpsraad van Nieuw-Vossemeer doet via haar Facebookpagina een oproep aan iedereen die hulp nodig heeft om een A4 achter het raam te zetten met daarop de tekst ‘H 4681’ zodat buren hierop kunnen reageren. Ook vraagt de raad haar inwoners om extra goed op te letten op buurtbewoners die de deur niet uit kunnen. De Dorpsraad Welberg gaat met een soortgelijke poster komen waarop mensen aan de ene kant aan kunnen geven welke hulp zij bieden (Ik kan je helpen) en andere kant of zij hulp nodig hebben (Ik kan wel wat hulp gebruiken).

Gouden driehoek

De Dorpsraad Kruisland heeft in eigen dorp geïnventariseerd en is tot de conclusie gekomen dat in de gouden driehoek sociale controle, maatschappelijke organisaties en hulpvaardige ondernemers voor het moment de meeste problemen afgedekt worden.

De meest nuchtere reactie komt zonder twijfel van het pittoreske De Heen. “We maken het hier niet moeilijker maken dan het al is,” aldus voorzitter van Leefbaarheid De Heen Piet de Jong. “We kennen elkaar allemaal en iedereen heeft een stevig netwerk. Dat de Plusbus niet meer rijdt, zal voor een aantal mensen lastig zijn, maar die mensen gaan echt niet af zitten wachten tot ze verhongeren hoor. Die pakken gewoon de telefoon op om iemand te bellen die hen kan helpen.”

Coronahulp Steenbergen en omgeving

Er ontstaan ook tal van particuliere initiatieven in alle soorten en maten. Zoals bijvoorbeeld de facebookgroep ‘Coronahulp Steenbergen en omgeving’ waarop vraag en aanbod voor de stad Steenbergen en omgeving samenkomen. Variërend van hulp bij het boodschappen doen of vervoer, tot het aanbieden van puzzels en spelletjes en praktische tips. Ook wordt van hieruit nagedacht over andere mogelijkheden om hulp te bieden zoals een informatiefolder.