Kerncoördinatoren Chris Methorst en Sigrid Noordijk op volle kracht vooruit

DE ZES KERNEN – De fase van pionieren ligt inmiddels achter ze en nu wil het duo kerncoördinatoren Chris en Sigrid vooral spijkers met koppen slaan. Dat houdt in dat het tweetal klaarstaat voor alle inwoners die met hun idee of suggestie de snelste weg in gemeenteland willen bewandelen. Maar zelf schuiven ze ook aan bij de vergaderingen van de stadsraad en dorpsraden om informatie te delen. “Die wisselwerking zorgt voor een match tussen inwoners en gemeente”, vertelt Chris Methorst.

De functie kerncoördinator heeft in korte tijd een behoorlijke vlucht genomen. In 2018 is het kerngericht werken binnen de gemeente Steenbergen opgestart, al werden de werkzaamheden onder de noemer kerncoördinator toen nog door ambtenaren naast het bestaande werk gedaan. Maar dat bleek al snel onhoudbaar vanwege de vele projecten die op het bureau belandden. Maar inmiddels hoorde het college en de gemeenteraad vanuit de kernen dat deze nieuwe functie een gouden zet was, en dus kwamen er uren bij. Chris Methorst heeft Steenbergen, Kruisland en Welberg onder haar hoede, en Sigrid Noordijk Nieuw-Vossemeer, De Heen en Dinteloord.

Aangesproken worden in de supermarkt

Chris werkt al een aantal jaren voor de gemeente en heeft inmiddels al een aardig netwerk opgebouwd. Betekent dit dat ze ook in de supermarkt wordt aangesproken over een kapotte lantaarnpaal? “Dat gebeurt inderdaad wel eens”, zegt ze lachend. “Maar dat vind ik niet erg hoor, ik vind het juist wel een voordeel dat ik soms nog wat kan bespreken met iemand die ik tegenkom.”

Sigrid is al een bekend gezicht bij vooral de sportverenigingen, want ze heeft de afgelopen tijd gewerkt als coördinator van de buurtsportcoaches van de gemeente. “Ik zie dus in elke kern wel wat bekende gezichten, maar ik kijk er erg naar uit om meer mensen te leren kennen.” Haar oude functie blijft overigens wel bestaan, omdat de gemeente het team van sportcoaches ook op volle sterkte wil houden. “De eerste gesprekken met mijn mogelijke opvolger worden deze week gevoerd.”

Inwoners hebben zelf de meeste kennis van hun leefomgeving

Op de achtergrond krijgen Chris en Sigrid ondersteuning van Manon van Broekhoven, die als coördinator participatie en kerngericht werken intern de beste oplossing zoekt op de vraag van inwoners en ondernemers. En dat werpt z’n vruchten af, al moet er soms nog opgebokst worden tegen het vooroordeel ‘dat het toch niet gaat lukken bij de gemeente’. “Het is de uitdaging om mensen te helpen die al vaak nee hebben gehoord. En juist luisteren naar de kennis die ze hebben over hun eigen leefomgeving. Dus laat ze maar aankruisen op een grote plattegrond waar er wandelpaden zouden moeten komen. Wel is het ook onze taak om de verwachtingen te managen, want inhoudelijk kunnen wij niet direct zeggen of iets kan of niet. We bekijken of het aansluit bij een lopend project of dat het meer bij het initiatievenfonds past”, vertelt Chris Methorst.

Bankje kan potentiële hangplek worden

Soms is het ook een kwestie van een lange adem hebben; zo heeft het een aantal jaar geduurd voordat de knoop kon worden doorgehakt over het speelterrein in de Kruislandse wijk De Darink. Inmiddels bevindt zich dat in de laatste fase want de speeltoestellen zijn in overleg uitgezocht en besteld. “Het is telkens balanceren tussen de verschillende belangen. Wat de een ziet als een mooi bankje om op te zitten, ziet de ander als een potentiële plek voor hangjongeren. Maar wij zijn ervoor om te zorgen dat we met elkaar in gesprek blijven en daar kom je altijd verder mee”, aldus Sigrid Noordijk.

Ook een leuk idee voor uw straat, buurt of kern? De snelste manier is om te mailen naar samen@gemeente-steenbergen.nl. Telefonisch zijn de kerncoördinatoren bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 14 0167.

[ door Nicole van de Donk ]

Foto: Sigrid Noordijk (l) en Chris Methorst vormen samen het vaste team van kerncoördinatoren in de gemeente Steenbergen. ( Foto: gemeente Steenbergen )