Kerncentrale Doel blijft zorgen baren

STEENBERGEN – De fracties van Gewoon Lokaal! in Steenbergen en GBWP in Bergen op Zoom hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de colleges van beide gemeenten, om opnieuw hun bezorgdheid uit te spreken over de situatie rond de kerncentrale in het Belgische Doel. Beide partijen willen dat er juridische stappen worden ondernomen die leiden tot (tijdelijke) sluiting van minstens twee van de vier kernreactoren, in ieder geval tot er een transparante Milieu Effect Rapportage ligt en er mogelijkheden tot inspraak zijn.

Daarop werd vanuit de Steenbergse gemeenteraad eerder al met een motie aangedrongen. Volgens burgerraadslid Jan Veraart is die motie tot nu toe echter niet helemaal correct uitgevoerd. Zo zou er wel een brief naar twee provincies zijn gestuurd, maar niet naar de betreffende ministeries noch naar de gemeenten in België.

B en W lieten de raad bovendien weten dat de motie inmiddels achterhaald is. Daar denkt Gewoon Lokaal! anders over, toch zeker nu zich van de week een incident heeft voorgedaan in het nucleaire gedeelte van Doel 1. Dat de exploitant van de kerncentrale en de toezichthouder blijven volhouden dat niemand zich zorgen hoeft te maken, gaat er bij Gewoon Lokaal! en ook GBWP niet in.

De partijen vragen de colleges van beide gemeenten nu dan ook om het onderzoek naar de juridische mogelijkheden, om sluiting van de kerncentrale af te dwingen, te versnellen.

Ook willen zij weten hoever het staat met de vorming van een coalitie met andere gemeenten in West-Brabant, Zeeland en België, die voor sluiting van de kerncentrale zijn.  

Tot slot hopen de fracties dat de colleges bereid zijn hun zorgen over te brengen aan de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, met het verzoek hem te vragen hierover in contact te treden met zijn ambtsgenoten in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.