Kernbezoek De Heen: drukke Dorpsweg, wateroverlast en bereikbaarheid 112

DE HEEN – Een groep raadsleden bracht afgelopen zaterdag ook een bezoek aan De Heen om te vernemen welke zaken er spelen. Een onveranderde klacht van inwoners is de drukte op de doorgaande Dorpsweg, waar regelmatig zwaar vrachtverkeer doorheen dendert en auto’s half op de stoep geparkeerd staan. Bij de haven is men vooral verontrust over de slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons. De hulpdiensten van 112 kunnen daardoor in een noodsituatie niet altijd worden gebeld.

Havenmeester Dirk-Jan van Weezel verklaarde met lood in zijn schoenen zijn verhaal te doen. Het is niet de bijna afgeronde opknapbeurt van de haven waar hij over wil praten, want wat hem het meest bezighoudt is het slechte bereik op het dorp. “We zijn hier al zo lang mee bezig. Het is een kwestie van een zendmast erbij. Ik weet dat het bij de providers ligt, maar ik hoop dat iemand het oppakt. Als er een calamiteit is op de jachthaven, telt elke seconde. Helaas hebben we al incidenten gehad.” Burgemeester Ruud van den Belt waardeerde zijn inbreng. “Ik heb gehoord dat KNP voornemens is om wat aan de bereikbaarheid te gaan doen.”

Dorpsweg als racebaan

In gemeenschapshuis de Stelle werd het gezelschap gastvrij ontvangen. De Stelle heeft een bewogen tijd achter de rug, maar staat inmiddels weer op de rit. Binnenkort wordt zelfs het 50-jarig bestaan gevierd. Piet de Jong, voorzitter van Leefbaarheid De Heen, vertelde over het steeds terugkerende thema: de verkeersveiligheid op de doorgaande weg van het dorp.

“De bloembakken vooraan halen de eerste snelheid er wel uit, maar daarna rijden ze gewoon weer hard door.” Inwoner Rob de Jong onderschrijft dit. “Ze zien dit stukje als een racebaan; rijden gewoon 80 i.p.v. 30 kilometer per uur. Zo hard komen ze aanrijden in de Schutbocht waar ik woon. Daar hebben we overigens ook last van de slechte afwatering: na een hoosbui staat het hier blank.” Ook andere dorpsbewoners die erbij zijn komen staan bevestigen het waterprobleem. “Maar dat vertel ik eigenlijk ieder jaar”, klinkt het enigszins moedeloos.

Praten met verkeerskundige

Burgemeester Ruud van den Belt geeft aan dat er tijdens dit bezoek geen valse verwachtingen willen worden gewekt over wat er opgelost kan worden. “Maar er wordt wel degelijk naar iedereen geluisterd en het is uiteindelijk aan de raad om keuzes te maken. Wat betreft de verkeersmaatregelen zou het wellicht een mogelijkheid kunnen zijn dat onze verkeersdeskundige eens met u komt praten.”

Jacqueline Pop van Leefbaarheid De Heen geeft alvast een voorzet. “De weg gaat hier open vanwege de aanleg van glasvezel. Misschien is dat een moment om de Dorpsweg aan te passen door snelheidsremmende maatregelen te nemen en dat te combineren met groen erbij. Dan kunnen er echte parkeervakken bijkomen zodat half op de stoep parkeren niet meer nodig is.”

Foto 1: De metamorfose van de haven van De Heen is bijna klaar. De havenmeester maakt zich echter zorgen dat er bij calamiteiten geen 112 gebeld kan worden.

Foto 2: Bij gemeenschapshuis De Stelle vertellen inwoners over de problemen die zij ervaren met verkeersveiligheid en wateroverlast.

Foto 3: Bewoners aan de Schutbocht willen graag dat de waterafvoer wordt verbeterd. Ook de speeltoestellen op het pleintje zijn aan vervanging toe. 

Tekst & foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl