Kap van platanen aan de Kruispoort nog geen voldongen feit.

STEENBERGEN – Of het college van burgemeester en wethouders ook daadwerkelijk uitvoering geeft aan de motie die de kap van de platanen aan de Kruispoort opdraagt, is nog niet duidelijk. Vorige week donderdag besloten twaalf van de negentien raadsleden dat de bomen weg moeten om daarmee het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van de straat weg te nemen. Een alternatieve motie om de bomen een kans te geven door ze stevig te snoeien en hun conditie vervolgens te blijven monitoren, redde het niet. Verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans wacht eerst het ambtelijk advies af alvorens een uitspraak te doen over de stappen die het college nu gaat ondernemen. Dit advies wordt over een week of drie verwacht.

Vorige week donderdag werd de toekomst van de bomen uitgebreid bediscussieerd tijdens de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. Nogmaals, want ook op 1 juni waren zij ook al onderwerp van gesprek. Uiteindelijk bleef besluitvorming toen steken op een teruggetrokken motie van de Volkspartij en Steenbergen Anders en de toezegging van het college om onderzoek te doen naar de staat van de bomen. De resultaten van dit onderzoek werden vorige week bekend. De bomen verkeren volgens een specialistisch bureau in goede conditie en zijn veilig. Door de korte periode tussen het onderzoek en de vergadering had het college onvoldoende tijd om een raadsvoorstel met een eigen advies te formuleren.

Win-win

De discussie draaide dan ook om de eerder ingediende motie en een tweede exemplaar, ingediend door Gewoon Lokaal! en D66. Deze fracties pleitten voor het kandelaberen (kan-de-la-bé-ren, red.) van de bomen. Dit is een snoeitechniek waarbij alleen de stam en enkele takstompen overblijven zodat de boomkroon de kans krijgt om weer volwaardig uit te groeien. Volgens de indienende fracties zou daarmee een win-win-situatie ontstaan. “Het onveiligheidsgevoel bij de bewoners neemt af of gaat zelfs helemaal weg én de monumentale bomen blijven behouden,” pleitte Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal!

Bezwaren

Na een langdurig en intens debat waren het de drie stemmen van de PvdA die de doorslag gaven. Hoewel de partij lang op twee gedachten hinkte, liet zij zich gedurende een korte schorsing door de bewoners overhalen om voor kap te kiezen. Wel met de voorwaarde dat aan beide zijden van de kerkmuur volwaardige bomen terug moeten komen.

Zijlmans waarschuwde in reactie op het besluit dat het kappen van de bomen makkelijker gezegd dan gedaan zou zijn. “We hebben een deskundig rapport waaruit blijkt dat de bomen veilig zijn. Mede hierdoor zal de motie tot kappen geen ABC-tje meer zijn,” waarschuwde de wethouder. “Er zullen bijna zeker bezwaren komen en die mensen staan sterk door de bevindingen in het rapport.”

Het college heeft het recht om een motie om moverende redenen naast zich neer te leggen. Of het college dat in dit geval doet, is nog de vraag.