Kantine van vv Steenbergen verpacht

STEENBERGEN – Eigenaar Clenn Jansen van Studio 54 wordt de nieuwe, externe beheerder van de kantine van vv Steenbergen, op het sportpark aan de Seringenlaan. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk voor het beheer, dat met Jansen per 1 juli een pachtovereenkomst aangaat.

Op deze manier is gegarandeerd dat alle eventuele wijzigingen in het kantinebeheer uitsluitend kunnen plaatsvinden als het bestuur van de voetbalclub daaraan z’n goedkeuring verleent. De belangrijkste doelstellingen van de vereniging bij het verpachten van de kantine zijn dat het een gastvrije en toegankelijke ontmoetingsplek moet blijven, zonder prijsverhoging van de drank- en etenswaren, die altijd open is als er activiteiten op het sportpark zijn.

Een maandje of vier geleden riep vv Steenbergen belangstellenden op om zich te melden als zij interesse hadden om kantinebeheerder te worden. Daarop kwamen vijf reacties binnen. Na de eerste gesprekken met deze personen, werden er twee uitgenodigd voor een tweede ronde, waaruit Jansen als meest geschikte kandidaat naar voren kwam. Hij kent het ‘klappen van de zweep’ in de horeca en heeft plannen om het meubilair in de kantine gedeeltelijk te vervangen en wil ook het buitenterras verder ontwikkelen. ‘Onze verwachtingen zijn hooggespannen,’’ stelt vv Steenbergen-voorzitter Wim Roovers, in de wetenschap dat Jansen en zijn medewerkers veel zin hebben om vol enthousiasme aan de slag te gaan met het kantinebeheer. Roovers wenst hen alle succes hierbij en wil ook graag zijn dank overbrengen aan alle vrijwilligers die vele jaren lang, onder de bezielende leiding van Martin en Monique Kolkhuis-Tanke, de kantineactiviteiten hebben verzorgd. Wat overigens niet wil zeggen dat er een einde hoeft te komen aan hun inzet, daarover wordt op korte termijn een bespreking belegd.

Met de nieuwe pachter is overigens ook nog afgesproken, dat extra kantine-inkomsten die voortvloeien uit grote activiteiten waarbij vrijwilligers van de club betrokken zijn, volgens vaste afspraken weer ten goede komen aan vv Steenbergen.