‘Kansen van Steenbergen als vestingstad in beeld brengen’

STEENBERGEN – De aantrekkingskracht van Steenbergen vergroten door de lid te worden van de Nederlandse vereniging van vestingsteden. Burgemeester Ruud van den Belt opperde het al vrij gauw na zijn aantreden, kreeg de handen binnen het college op elkaar voor dit idee en gisteravond ging ook de raad akkoord ermee akkoord om in ieder geval de haalbaarheid van het plan te onderzoeken.

B en W zien mogelijkheden om de historische vesting, die in de loop der tijden minder zichtbaar is geworden, weer terug in beeld te brengen en te gebruiken om van de stad Steenbergen in toenemende mate een toeristische trekpleister te maken.

Dat biedt volgens het college overigens niet alleen economische perspectieven, maar ook kansen op het gebied van educatie, innovatie en samenwerking met nieuwe partners.

Voor het jaar 2017 wordt een bedrag van 15.000 euro uitgetrokken om met verschillende partijen zoals heemkundekringen, Stichting Menno van Coehoorn en het onderwijs te bekijken welke opties er allemaal zijn en welke successen daarvan te verwachten zijn, maar ook welke kosten dit met zich meebrengt.

Voor 2018 is een bedrag van 10.000 euro gereserveerd en in de eerste helft van dat jaar krijgt de raad een compleet ‘vestingprogramma’ gepresenteerd.