Juvenaat en Mollerlyceum gaan nauw samenwerken

REGIO – Na een periode van ruim een jaar is duidelijk geworden dat Gymnasium Juvenaat en Mollerlyceum intensief samen willen gaan werken om te komen tot ‘een toekomstbestendige onderwijskundige visie. Roncalli scholen gemeenschap is vooralsnog geen partij meer in deze onderwijsontwikkelingen”, zo laten de besturen van SKVOB e.o. en OMO weten.

Dat blijkt nu na het starten van het medezeggenschapstraject waarbij de medezeggenschapsraden van beide scholen hebben ingestemd met de samenwerking. Die is noodzakelijk vanwege de krimp van het leerlingenaantal. Door het vormen van een nieuwe school kan dat naar mening van de besturen van Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. en vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. “Door deze samenwerking blijft het gymnasiumonderwijs van het Juvenaat herkenbaar in de regio en wordt voor de havo-vwo leerlingen een buitengewoon uitdagende leeromgeving gecreëerd.