Ja, ik stem in de gemeente Steenbergen!

Naam: Jean-Marie Buijs

Leeftijd: 37

Woonplaats: Kruisland

Beroep: Onderzoeker en docent op het gebied van waterveiligheid en ruimtegebruik aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen.

Hobby’s: In Kruisland ben ik actief in de dorpsraad.

Heeft u het stemmen van huis uit meegekregen?

Stemmen heb ik zeker vanuit huis meegekregen. Mijn ouders hebben mij veel meegegeven over de waarde van de samenleving en de rol van de politiek. Ik vind het wel mooi dat zij mij verder geheel vrij hebben gelaten om eigen keuzes te maken. Gaan stemmen is een vanzelfsprekendheid, de keuze die je maakt echter niet.

Wat speelt voor u mee bij het bepalen van uw stemkeuze?

Bij het bepalen van mijn stem kijk ik vooral naar waar een partij voor staat en welke richting zij uit willen met de samenleving. Bij de lokale verkiezingen kijk ik uiteraard ook naar wat dit betekent voor Kruisland. Ik probeer wel verder te kijken dan de belofte van de kandidaten op korte termijn. Je kiest de gemeenteraad voor vier jaar voor alle onderwerpen die lokaal van belang zijn. Met de veranderingen op het gebied van onder andere zorg en welzijn wordt de betekenis van de gemeente steeds groter.

Wat is uw advies aan de toekomstige gemeenteraad?

Vanuit de dorpsraad hebben wij eerder al een aantal onderwerpen bij de politieke partijen onder de aandacht gebracht. Wij hopen dat de partijen dit ook meenemen bij de verdere uitwerking van plannen na de verkiezingen. Ik zou hier niet één onderwerp uit willen lichten. Wel zou ik graag aan willen geven dat het van belang is om vanuit de gemeente initiatieven vanuit de samenleving op een duurzame wijze te ondersteunen, dus ook met oog op de lange termijn.

Stel: De gemeente Steenbergen probeert met de campagne ‘Heel Steenbergen Stemt’ de kiezer naar de stembus te trekken en vraagt of u een oproep aan het grote publiek wilt doen. Hoe zou die klinken?

Meedoen is belangrijker dan winnen. Als je niet stemt, verlies je sowieso.