Inwoonster baalt van vervallen panden centrum

STEENBERGEN – ’s Ochtends je gordijnen opendoen en dan als eerste de afgebladderde verf en vervallen kozijnen van het pand tegenover je zien. Voor Dorien van Roon, die middenin het stadshart woont, is dit al een tijdje haar vaste uitzicht en daar baalt ze inmiddels stevig van. Onlangs vroeg ze aandacht voor de kwestie in een raadsvergadering in de hoop dat er iets verandert. Volgens de gemeente is het lastig om de pandeigenaren iets te verplichten, maar daar is Van Roon het niet mee eens. “Ze moeten strenger aangesproken worden op hun onderhoudsplicht, want het beleid is nu veel te soft.”

De sfeerverlichting die onlangs is opgehangen in het winkelhart, werkt op dit moment juist averechts, vindt Dorien van Roon. “Nu staan de lelijke plekken helemaal in de schijnwerpers. De gevels van winkels worden nog wel redelijk bijgehouden, maar als je omhoogkijkt zie je het stucwerk erbij hangen. Bij het braakliggende terrein in de Blauwstraat is nu maar wat plastic opgehangen om de puinzooi te verbergen. Timmer het dan desnoods af met een schutting.”

Ergste geval een dwangsom opleggen

De raadsleden vroegen zich af of er mogelijkheden bestaan om de pandeigenaren te verplichten iets aan het onderhoud te doen. “Het heeft onze aandacht, want er staan inderdaad een aantal stadspanden niet fraai bij. We proberen eruit te komen door in gesprek te gaan met de pandeigenaren, samen met Retail Platform Steenbergen (RPS). In het ergste geval kunnen we een dwangsom opleggen, maar dat willen we voorkomen”, aldus wethouder Baartmans. Ze heeft op verzoek van de PvdA beloofd om over een half jaar te komen met een overzicht van de resultaten die zijn geboekt.

Eigenaren wachten met investeren

Volgens de voorzitter van RPS, Kees de Bruin, wordt er van alles gedaan om het stadshart een goede uitstraling te geven. “Ik ken het verhaal van Dorien van Roon en ik ben ook in gesprek geweest met verschillende pandeigenaren. Het is een lastig verhaal want sommigen zijn niet bij machte om nu te investeren maar wachten eerst op een ontwikkelaar. En zolang de openbare veiligheid niet in gevaar komt, kan je ze niet dwingen. Wat betreft het braakliggende terrein weet ik dat er een vergunningaanvraag loopt, maar dat zijn helaas altijd langlopende trajecten. Wel zijn we samen met de gemeente bezig om in kaart te brengen welke panden in het centrum binnen vijf jaar een andere bestemming kunnen krijgen. Doel is om een compacter centrum te krijgen met minder leegstand, en de gemeente kan daaraan meewerken door bepaalde panden die in de aanloopstraten staan, een andere bestemming te geven dan voor commerciële doeleinden.”

Overvallen

Dorien van Roon is een beetje overvallen door alle aandacht die haar oproep heeft gekregen, maar heeft wel goede hoop dat het iets teweeg zal brengen. “Het is natuurlijk een utopie dat het volgende week opgelost is, maar als de verschillende partijen samenwerken kan er een gedegen plan van aanpak komen. Huisjesmelkers worden toch ook aangepakt? Dit is in feite hetzelfde.”

Foto: De vervallen panden in de Steenbergse winkelstraten zijn Dorien van Roon een doorn in het oog. Ze besloot de kwestie bij de gemeenteraad aan te kaarten.

Foto’s: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
Door: Nicole van de Donk