Inwoners geven Steenbergen rapportcijfer 7,6

STEENBERGEN – Het is over het algemeen prettig leven in de gemeente Steenbergen. Dat blijkt uit de leefbaarheidsmonitor die afgelopen zomer voor de vierde keer is uitgevoerd. Inwoners hebben vragen beantwoord over hoe ze hun huis, omgeving en voorzieningen ervaren. Als totaalcijfer is daar een 7,6 uitgerold. Ter vergelijking: de gemeente Bergen op Zoom krijgt een 7,2, Tholen een 7,4 en Woensdrecht een 7,7. Op bijna alle onderdelen is de waardering in Steenbergen gestegen, alleen de speeltoestellen krijgen een onvoldoende.

“Dat is ook niet zo vreemd, aangezien daar in het verleden flink op is bezuinigd. We gaan dit jaar beleid ontwikkelen voor speelvoorzieningen. Onderhoud wordt er sowieso gepleegd, en daarna gaan we bekijken wat er vervangen moet worden”, vertelt Esther Prent in een toelichting. 

Bijdrage van de gemeente scoort een 6

De wethouder is tevreden dat de bijdrage van de gemeente zelf voor het eerst beoordeeld is met een voldoende, al is het nog een mager zesje. “Voorheen was het onvoldoende, dus daaruit blijkt toch dat we op de goede weg zitten. We hebben natuurlijk een andere manier van werken ingezet. Met behulp van kerncoördinatoren proberen we dorpsraden en inwoners zoveel mogelijk te helpen om iets mogelijk te maken. De cijfers uit dit rapport helpen ons om te zien welk effect ons beleid heeft.”

Zorgvoorzieningen

Per kern zijn er bepaalde onderdelen die er positief of negatief uitspringen. Zo scoort in Kruisland het aanbod van zorgvoorzieningen extreem laag. Volgens de gemeente is dit vanwege het verdwijnen van de zorgvoorziening voor ouderen. “Wij kunnen dit maar beperkt beïnvloeden. Daarom zijn initiatieven vanuit de gemeenschap zelf op dit gebied zo belangrijk, zoals het eetpunt in Siemburg”, zo valt te lezen in de toelichting. Het totaalcijfer voor het aanbod van zorgvoorzieningen in de gemeente is wel gestegen naar een 6,8. De komst van het Hof van Nassau zou daar een bijdrage aan hebben geleverd, zo redeneert de gemeente. 

OV in Nieuw-Vossemeer en Kruisland onvoldoende

Mobiliteit is een actueel onderwerp waar volgens de gemeente door de provincie op een brede manier naar gekeken gaat worden. “De ouderwetse manier van alleen buslijnen loopt vast; er zal een nieuw systeem moeten komen waar deelvervoer ook een rol speelt.” De kernen Nieuw-Vossemeer en Kruisland beoordelen het openbaar vervoer nu als onvoldoende. 

Criminaliteit in Zuid

Een cijfer dat goed valt te verklaren is de 5,5 voor criminaliteit in Steenbergen-Zuid. Drie jaar geleden was dat nog een 6,8. De brandstichtingen, vernielingen en vandalisme van de afgelopen jaren hebben hun tol geëist. “Er wordt op dit moment al een lobby gevoerd vanuit de gemeente om gemeentebreed over extra wijkagenten te beschikken.”

De kern Welberg komt over het algemeen bovengemiddeld positief uit de bus. Dat maakt het des te opvallender dat de bereidheid voor de inzet voor de buurt lager scoort dan drie jaar geleden, en ook de tolerantie een punt naar beneden gaat. “De afkeer van een groot deel van de inwoners van Welberg en Steenbergen ten opzichte van mensen met een andere etnische achtergrond doet mij verdriet en baart mij zorgen”, zo luidt het commentaar van een van de inwoners. De gemeente heeft geen verklaring voor dat dalende cijfer.

Foto: De speeltoestellen in de gemeente Steenbergen krijgen een onvoldoende

Tekst & foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl