‘Investeren in beter woon- en werkklimaat’

STEENBERGEN – Op initiatief van de PvdA is de raad gisteren unaniem akkoord gegaan met het voorstel om een investeringsplan op te stellen dat van de gemeente Steenbergen een aantrekkelijkere vestigingsplaats moet maken voor zowel mensen als bedrijven. ,,We zijn een steenrijke gemeente en moeten bereid zijn geld aan onze vrije reserve te onttrekken om de werkgelegenheid te stimuleren en Steenbergen vitaler te maken,’’ stelde fractievoorzitter Willem van den Berge van de PvdA gisteravond bij de begrotingsbehandeling.

,,Er ligt een prachtig ambitiedocument (recreatieve kansenkaart, red.), maar hoe gaan we die tot leven brengen om de krimp van de bevolking een halt toe te roepen en meer werkgelegenheid te realiseren? Wij vinden dat de gemeente hierbij verder moet gaan dan slechts op te treden als faciliteerder, maar zelf het initiatief moet nemen en op moet treden als stimulator,’’ luidde zijn betoog.

Hij gaf daarbij aan vooral te willen mikken op recreatieve ontwikkelingen, maar vond het prima om – op verzoek van verschillende partijen – zijn motie breder te trekken, zodat er ook gekeken wordt naar de ontwikkelingsmogelijkheden in andere sectoren, zoals de biobased economy en de (high tech) landbouw.

De PvdA was op voorhand zelfs bereid om een miljoen euro beschikbaar te stellen, zodat het college meteen concrete plannen zou kunnen maken, maar dat vonden de overige fracties in dit stadium nog een stap te ver. Ook burgemeester en wethouders, hoewel blij met de geboden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, achtten het op dit moment nog niet nodig om hiervoor al een bedrag uit te trekken.

,,Het is goed om te kijken dat we niet te veel oppotten, maar onze vrije reserve kunnen we alleen gebruiken voor eenmalige uitgaven,’’ merkte wethouder Marijke Vos van Economische Zaken op. Haar collega Petra Lepolder weersprak bovendien dat er, zoals Van den Berge opperde, sprake zou zijn van een teruglopend aantal inwoners. ,,Dat is sinds 1 januari met zo’n vijfhonderd personen toegenomen,’’ reageerde zij, waarbij aangetekend dat het hierbij grotendeels om arbeidsmigranten gaat.

Desalniettemin zag de voltallige raad dus wel de door Van den Berge geschetste noodzaak in om Steenbergen op te stuwen in de vaart der volkeren. Maurice Remery van Gewoon Lokaal! deed hierbij nog de suggestie om een investeringsfonds op te richten, dat zichzelf blijft vullen met het rendement van toekomstige ontwikkelingen.