Inschrijving Rabo ClubSupport 2021 van start

ZUIDWEST-BRABANT – Vooral in deze coronatijd kunnen clubs een steun in de rug goed gebruiken. Rabobank Zuidwest-Brabant zet zich al jaren in voor het versterken van verenigingen en stichtingen, onder meer door de jaarlijks terugkerende actie Rabo ClubSupport. Hierbij kunnen zij stemmen verwerven om doelen en projecten te realiseren die club en buurt sterker en beter maken. De inschrijving voor de actie is gestart: clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging om zich aan te melden.

Versterken van club- en verenigingsleven

Verenigingen en stichtingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie. Ze hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen; evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn,” vertelt Ed Vreman, directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en met Rabo ClubSupport.”

Stemmen op vereniging of stichting

Leden van de Rabobank kunnen via de Rabo Bankieren app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Vorig jaar hebben zich bij Rabobank Zuidwest-Brabant 507 verenigingen en stichtingen aangemeld voor deelname aan Rabo ClubSupport. Onder hen werd 150.000 euro verdeeld.

Aanmelden

Aanmelden kan tot 27 september a.s.. De stemperiode voor de leden start op 4 oktober. De laatste stemdag is op 25 oktober. Half november wordt bekend welke financiële ondersteuning aan de verenigingen en stichtingen wordt gegeven.

Landelijke campagne

Er start ook een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op https://www.rabo-clubsupport.nl.