Input gevraagd voor Mantelzorgondersteuning

STEENBERGEN – Woensdag 15 maart organiseren Mantelzorg Bergen op Zoom, steunpunt Mantelzorg Steenbergen en de BWI Woensdrecht een zogeheten inspiratiebijeenkomst over mantelzorgondersteuning. Tijdens deze inspiratiemiddag gaan gemeenten en (maatschappelijke) organisaties met elkaar op zoek naar de mogelijkheden in het vinden en ondersteunen van mantelzorgers.

Ze stellen zich de vraag hoe mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben nog beter kunnen worden gevonden? Daarnaast hoe de ondersteuning het meest effectief kan zijn en welke samenwerkingsverbanden zinvol kunnen zijn.

Belangstellenden moeten voor de bijeenkomst wel naar Bergen op Zoom. De middag wordt gehouden in basisschool De Krabbekooi aan de Coehoornstraat. Aanvang van de bijeenkomst is om 13.30 uur en het einde wordt verwacht om 16.30 uur. Dat laatste is handig om te weten, want rond de school is het betaald parkeren.

Wethouder Lars van de Beek van de gemeente Woensdrecht opent de bijeenkomst, waarna Hester Bats, dagvoorzitter en werkzaam bij Spectrum de aanwezigen gaat vertellen over welke support mantelzorgers kunnen gebruiken.

Ronde Tafelgesprekken

Vervolgens zijn er ronde tafelgesprekken die geleid worden door een medewerker van een van de drie steunpunten Mantelzorg. Er zijn vier thema’s waaruit gekozen kan worden: jonge mantelzorgers, mantelzorgers met migratieachtergrond, werkende mantelzorgers en het verlagen van de drempel voor vervangende zorg.

Professionals of vertegenwoordigers van een organisatie die interesse hebben om aan deze bijeenkomst deel te nemen kunnen zich tot 7 maart aanmelden via info@mantelzorgboz.nl. Gevraagd wordt om bij opgave ook meteen de voorkeur voor een van de thema’s te vermelden.