Inloopavond over baggeren Heense en Steenbergse haven

STEENBERGEN – Waterschap Brabantse Delta begint eind deze maand met baggerwerkzaamheden in zowel de Steenbergse als de Heense haven. Vooruitlopend hierop wordt er op dinsdag 11 oktober, van 18.30 tot 21.30 uur, een inloopavond gehouden voor iedereen die meer over de baggerwerkzaamheden wil weten. Medewerkers van het waterschap, de gemeente en de aannemer geven hierbij informatie en beantwoorden vragen.

Het te baggeren tracé van de monding van Steenbergse haven tot de Kade bedraagt 2,5 kilometer. Hieruit wordt 13.000 kubieke meter slib van de waterbodem verwijderd. In De Heen gaat het om een tracé van 0,7 kilometer, van de monding van de haven tot aan de Heensedijk, en om 9.000 kubieke meter bagger. De vaarwegen blijven open tijdens de werkzaamheden, die met een kraan op een ponton worden uitgevoerd, maar de vaarweggebruikers kunnen wel enige hinder ervaren.

Uit onderzoek is gebleken dat in een gedeelte van de Steenbergse haven, in de omgeving van het aquaduct, asbestdeeltjes aanwezig zijn in de baggerspecie. Het asbesthoudende materiaal zal volgens de hiervoor geldende wettelijke procedures worden afgevoerd. Omdat het slib nat is, kan de asbest zich niet verspreiden via de lucht. Er is derhalve geen sprake van gezondheidsrisico’s voor mens en dier.

Met het baggeren worden de betreffende watergangen dieper gemaakt en verbetert de kwaliteit van het water en de leefomgeving voor planten, vissen en overige (water)dieren.

Behalve tijdens de inloopavond is nadere informatie ook verkrijgbaar bij het waterschap, bereikbaar via 076-5641000.