Initiatief voor werkgroep ‘Regenboogstad’ in Steenbergen

STEENBERGEN – Er gaat in Steenbergen dit jaar een werkgroep van start die gaat onderzoeken waar de lokale LHBTI- gemeenschap behoefte aan heeft. LHBT staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en intersekse personen. Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van een motie die de fractie van de PvdA vorig jaar heeft ingediend. In die motie werd het voorstel gedaan om aan te sluiten bij de lijst van 53 Regenboogsteden in Nederland. Deze steden maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van LHBTI’s.

Het initiatief om Steenbergen aan te melden als Regenboogstad is nog een stap te ver, aangezien dit alleen mogelijk is als er lokaal beleid onder ligt, zo meldt het college van B&W in een mededeling aan de raad. Wel heeft er in augustus een overleg plaatsgevonden met de voorzitter van het COC West-Brabant. Er is in Steenbergen nog geen specifiek lokaal beleid voor deze doelgroep opgesteld en daarom zal er een werkgroep worden gevormd.
De werkgroep zal in eerste instantie laagdrempelig gaan verkennen waar behoefte aan is. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij lokale initiatieven zoals sport. Het COC ondersteunt dit omdat initiatieven die vanuit de doelgroep komen, het meeste kans van slagen hebben.

Goede eerste stap

Hoewel het idee van de motie om Regenboogstad te worden (nog) niet is gelukt, is fractievoorzitter van de PvdA, Nadir Baali, toch blij met deze eerste stap. “Het geeft zichterbaarheid aan het onderwerp, en dat is precies de bedoeling. Het gaat toch om zo’n 2000 mensen in de gemeente Steenbergen en dat is best een grote groep. Dit initiatief kan ze een steun in de rug bieden.”

Door: Nicole van de Donk