Informatiemarkt over energie en ruimte tijdens vergadering gemeenteraad

STEENBERGEN – Donderdag 23 januari wordt op initiatief van de gemeenteraad een beeldvormende vergadering gehouden waarin de visie Energie en Ruimte wordt behandeld. Tijdens deze vergadering krijgen bezoekers niet alleen informatie hierover, maar kunnen ze ook in gesprek gaan met deskundigen op dit terrein.

In de Visie Energie en Ruimte zijn de voorwaarden voor een project duurzame energie uitegwerkt, worden geschikte locaties genoemd en wordt aangegeven hoe door de inzet van zon- en windenergie aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn kan worden voldaan.

Presentatie

De beeldvormende vergadering start met een presentatie voor bezoekers en raadsleden. Hierin wordt ingegaan op het klimaatakkoord, de opgave voor de gemeente Steenbergen als het gaat om de energietransitie en de mogelijkheden die er zijn.

Informatiemarkt

Het tweede gedeelte van de avond bevat de informatiemarkt. Dan kunnen belangstellenden vragen stellen aan de aanwezige deskundigen en organisaties die bezig zijn met duurzaamheid. Met name Enexis, SuikerUnie, ZLTO en woningcorporaties zijn aanwezig. Ook presenteren initiatiefnemers projecten die gaan over opwekking van duurzame energie. Bij de tafels van de gemeente en adviesbureau Rho kunnen vragen worden gesteld over de visie en over duurzaamheid.

Aanmelden gewenst

De avond in het gemeentehuis start om 19:30 uur en wordt rond 21:30 uur afgesloten.
Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst en kan via het mailadres: c.vandipte@gemeente-steenbergen.nl.