Informatieavond Waterpoort over Cruijslandse Kreken

KRUISLAND – Wethouder Bert van Kesteren open donderdag 28 november om 19.30 uur het derde Waterpoortcafé dat dan wordt gehouden bij De Commerce op de Markt in Kruisland.

Het centrale onderwerp van de bijeenkomst is het zogeheten gebiedsperspectief voor de Cruijslandse Kreken, waarin de gemeente Steenbergen, de Kruislandse Dorpsraad, ZLTO, Hengelsportvereniging De Kruisweel, Sportvisserij Nederland, waterschap Brabantse Delta, provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de Dienst Landelijk Gebied hun visie op de toekomst van de Cruijslandse Kreken hebben vastgelegd.

De nadruk bij de ontwikkeling van dit gebied ligt op uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden voor recreanten, maar tegelijkertijd zijn de kreken van belang voor de aan- en afvoer van water ten bate van de landbouw.

Betrokkenen, belanghebbenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom bij het Waterpoortcafé, zij kunnen hun aanwezigheid van tevoren kenbaar maken via info@waterpoortwerkt.nl