Informatieavond Stadsraad over verzilting Volkerak-Zoommeer

STEENBERGEN – De Stadsraad Steenbergen verzorgt op woensdag 25 mei een informatieavond over de verziltingsplannen voor het Volkerak-Zoommeer, een onderwerp dat iedereen in het omliggende gebied aangaat en dat geldt zeker voor de landbouwsector.

De voorgenomen verzilting, waarbij het zoutgehalte van het water en/of de bodem geleidelijk aan toeneemt, is volgens de Stadsraad allesbehalve een gelopen race. Milieutechnische veranderingen, alsook het politieke en bestuurlijke proces, maken een heroverweging van de ingrijpende maatregel mogelijk, zo stelt de onafhankelijke organisatie.

De informatieavond is bedoeld om alle voor- en nadelen, alsook de gevolgen voor onze regio over het voetlicht te brengen, zodat er een genuanceerde(re) kijk op de kwestie kan ontstaan. Bezoekers krijgen hierbij ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen, aan een team van deskundigen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Gummaruskerk en begint om 19.00 uur. Toegang gratis, tegen een kleine vergoeding zijn koffie, thee, frisdrank en lokaal geproduceerde vruchtensappen verkrijgbaar.

Nadere informatie is te vinden op www.stadsraadsteenbergen.nl en de Facebookpagina Stadsraad Steenbergen. Belangstellenden kunnen desgewenst van tevoren al vragen insturen die zij op 25 mei graag beantwoord willen zien, via stadsraadsteenbergen@ziggo.nl