Informatieavond over pleegzorg

STEENBERGEN – Op de Gummarusschool wordt maandag 22 februari van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond gehouden waarbij belangstellenden zich vrijblijvend kunnen laten voorlichten over pleegzorg. De organisatie van deze bijeenkomst berust bij jeugdzorgaanbieder Juzt, die ondersteuning biedt bij opvoeden en opgroeien, en ruim 550 pleeggezinnen onder haar hoede heeft in Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda, Oosterhout e.o.

Juzt vindt dat kinderen recht hebben om op te groeien in een gezin. Kan dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin dan biedt pleegzorg een goed alternatief. In de afgelopen tien jaar is het aantal kinderen dat gebruik maakt van pleegzorg verdubbeld. De vraag naar pleegzorg is groter dan het aanbod aan beschikbare pleeggezinnen. Ook sluit het aanbod aan nieuwe pleeggezinnen niet altijd aan op de vraag van de kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Nieuwe pleeggezinnen blijven daarom hard nodig om zorgvuldig te kunnen matchen.

In principe kan iedereen vanaf 21 jaar pleegouder worden. Voor de gezinssamenstelling gelden geen voorwaarden. Mensen kunnen gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben en ook culturele achtergrond maakt geen verschil. Het belangrijkste is dat een kind structuur, warmte en veiligheid wordt geboden.

Voor aanmelding of het aanvragen van een informatiepakket: pleegzorg@juzt.nl, www.jutz.nl, 076-5256444.